23 december 2021, 11:21

Sveriges Farmaceuter omfattas av nytt villkorsavtal i kommun/regionsektorn

Under 2021 har medlemmar i AkademikerAlliansens förbund, däribland Sveriges Farmaceuter, inte omfattats av det senaste villkorsavtalet i kommun/regionsektorn, Allmänna Bestämmelser 20. Nu har Akademiker-Alliansen, som en del i en större överenskommelse, accepterat avtalet med start den 1 januari 2022.

I avtalsrörelsen 2020 träffade samtliga fackliga parter inom kommun/regionsektorn, med undantag för AkademikerAlliansen och Vårdförbundet, ett nytt avtal om Allmänna Bestämmelser, AB 20.

AB 20 innehöll en möjlighet för arbetsgivaren att anställa på projektanställning i max 4 år. AkademikerAlliansen strävar efter trygga anställningar inom sektorn och detta var den främsta orsaken till att AkademikerAlliansen inte antog det nya avtalet. För att AkademikerAlliansen skulle anta AB 20 har därför fler förändrade skrivningar skett. Bland annat har man förhandlat fram en förlängning av uppsägningstiden till tre månader för projektanställda, vid uppsägning i förtid från arbetsgivarens sida.  Man har även kommit överens om att den som blir uppsagd från en projektanställning kommer in i det nya omställningsavtalet med de förmåner det innebär.

Som en följd av avtalsförhandlingarna mellan AkademikerAlliansen och SKR/Sobona om ändringar i AB inför kommande förändringar i LAS, har överenskommelse nu träffats om att AB 20 ska gälla för AkademikerAlliansens förbund, däribland Sveriges Farmaceuter.

Läs mer på AkademikerAlliansens webbsida.

Nyheter

23 december 2021, 11:21

Sveriges Farmaceuter omfattas av nytt villkorsavtal i kommun/regionsektorn

Under 2021 har medlemmar i AkademikerAlliansens förbund, däribland Sveriges Farmaceuter, inte...

22 december 2021, 11:45

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Sveriges Farmaceuter har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna i AkademikerAllianse...

21 december 2021, 08:50

Öppettider under jul och nyår

    Klicka här för att se medlemsrådgivningens telefontider under jul och nyår.