16 oktober 2020, 11:11

Sveriges Farmaceuter om farmaceutvaccinationer

Pandemin tydliggör hur viktigt vaccin är för att hantera smittsamma sjukdomar. När ett vaccin finns godkänt mot Covid-19 kommer många att vaccineras.

Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening, argumenterar i ett blogginlägg för möjligheten att ge apoteken och farmaceuterna ett tydligt uppdrag att vaccinera mot smittsamma sjukdomar.

Sveriges Farmaceuters förbundsordförande Sandra Jonsson, som själv arbetar som apotekare på öppenvårdsapotek, välkomnar en sådan utveckling.

—      Farmaceuter är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med bred kunskap om sjukdomar och läkemedelsbehandling. Att vaccinera ligger idag inte inom vår yrkesroll, men i ett läge där sjukvården är ansträngd och många behöver vaccineras vill vi utveckla vår roll och bidra mer, säger Sandra Jonsson.

Farmaceuter har dock inte genom sin grundutbildning till receptarie respektive apotekare kompetens att administrera vacciner, vilket innebär att en vidareutbildning krävs.

—      En gedigen vidareutbildning bör kvalitetssäkras och ges av en oberoende aktör. Efter genomgången utbildning bör farmaceuter certifieras för uppgiften att administrera vacciner, och det bör självklart vara frivilligt för farmaceuter att vaccinera, säger Sandra Jonsson.

Innan vaccination av farmaceut på apotek kan bli aktuellt måste en noggrann risk- och konsekvensanalys göras, och Sveriges Farmaceuter bidrar gärna i en sådan.

—      En förutsättning för att farmaceuter i framtiden ska kunna utföra vaccinationer med hög patientsäkerhet på apoteken är att verksamheten uppfyller de krav som ställs på den. Det gäller bland annat rutiner, journalföring, lokalernas utformning och resurser, säger Sandra Jonsson.

Nyheter

25 januari 2021, 11:42

Sveriges Farmaceuter söker ombudsmän/förhandlare för två vikariat

Sveriges Farmaceuter söker två ombudsmän/förhandlare för föräldravikariat till förbundets...

30 december 2020, 10:35

Extra fullmäktige flyttas

Förbundsstyrelsen har beslutat att flytta extra fullmäktige framåt i tiden. Ny tidpunkt kommer at...

23 december 2020, 17:00

God jul och gott nytt år

Sveriges Farmaceuter önskar en god jul och ett gott nytt år. För att se öppettider för...