08 oktober 2021, 15:26

Studentsektionen kritisk till räntehöjning

Regeringens förslag om en räntehöjning på CSN-lån har väckt kraftiga reaktioner inom den akademiska världen. Sveriges Farmaceuters studentsektion är kritisk till förslaget, och ser risken att fler unga kommer avstå en högre utbildning om förslaget går igenom.

Regeringen har nyligen föreslagit en höjning av räntan på CSN-lån, för att finansiera det nya omställningsstudiestödet, ett förslag som Saco och Saco studentråd är starkt kritiska emot.

Förslaget berör alla med studielån tagna efter 1989, och innebär en höjning av räntan från 0,05 procent till 0,55 procent. För den som har stora lån kan det bli en årlig ökning av räntekostnaden med 1600 kronor.

Jennifer Nilsson, ordförande i Sveriges Farmaceuters studentsektion, delar Sacos kritik till förslaget.

 Det är olyckligt att man väljer att höja räntan så pass mycket även för de kommande studenterna till förmån för de som redan finns ute i arbetslivet. Särskilt då det redan finns flera utbildningar som inte visats löna sig ekonomiskt i längden, säger Jennifer Nilsson, och fortsätter:

– Omställningsstödet är ett jättebra initiativ för de som vill ändra inriktning eller få en ny chans att vidareutbilda sig, men de som behöver en utbildning för att ens kunna ta sig ut på arbetsmarknaden och bidra till samhället är desto fler. Risken är att det leder till högre trösklar för ungdomar att ta sig an en högre utbildning, speciellt för de som inte har samma ekonomiska förutsättningar från början, om det riskerar att man behöver dras med lån med en högre ränta efter studierna.

Sveriges Farmaceuters ordförande, Sandra Jonsson, menar att förslaget riskerar att påverka både befintliga och blivande farmaceuter negativt. Sacos rapport om livslöner från 2020 visade att bland annat receptarier redan idag går back på sin utbildning, sett till sin livslön.

– Som det ser ut idag är det en ekonomisk förlust att utbilda sig till receptarie. Förbundets lokala föreningar arbetar självklart aktivt med att löneprocesserna ska ske enligt våra kollektivavtal, men om förslaget om en räntehöjning skulle gå igenom innebär det ytterligare en ekonomisk förlust för yrkeskåren, säger Sandra Jonsson.

– Receptarier är en verksamhetskritisk profession på apotek, eftersom det är lagstadgat att minst en farmaceut behöver bemanna varje apotek under dess öppethållande. Även om arbetsmarknaden ser ljus ut framöver för farmaceuter, befarar vi att fler kan komma att välja bort att utbilda sig till receptarie av ekonomiska skäl om förslaget går igenom – och det vore en stor samhällsförlust, avslutar Sandra Jonsson.

I dagarna har Saco studentråd startat en namninsamling med anledning av förslaget.

I namninsamlingen listar Saco fyra punkter till varför förslaget att höja räntan är dåligt:

  • Det höjer trösklarna till högre utbildning
  • CSN-lånet ska inte finansiera andra delar av statsbudgeten
  • Ställer ungas utbildningsmöjligheter mot äldres chanser att ställa om mitt i livet.
  • Gör utbildning mindre lönsamt

Läs mer:

Saco: Utbildning måste löna sig – höj inte räntan på studielån 

Saco studentråd: Höj inte trösklarna till högre utbildning 

Nyheter

25 oktober 2021, 08:41

Debatt: Ge oss bättre förutsättningar att hjälpa vid psykisk ohälsa

Sverige behöver ett mer strukturerat och jämlikt omhändertagande av psykisk ohälsa. Primärvårdspr...

22 oktober 2021, 08:53

Medlemsrådgivningen tillfälligt stängd måndag 25/10

Måndag 25/10  är medlemsrådgivningen tillfälligt stängd. Välkommen att ringa igen på vår ordinari...

14 oktober 2021, 17:01

Debatt: Genomför en reform med särskilda kommunfarmaceuter

Låt kommunerna ta över ansvaret för läkemedelsgenomgångar för äldre från regionerna. Det föreslår...