30 juni 2020, 13:45

Skärpta kompetenskrav för egenvårdsrådgivning föreslår Läkemedelsverket

Apotekare och receptarier, men även yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker har rätt kompetens för att ge egenvårdsrådgivning på apotek. Det konstaterar Läkemedelsverket i en rapport till regeringen och pekar samtidigt på tillståndshavarens ansvar att se till att all personal har rätt kompetens och får tillräcklig kompetensutveckling för sina arbetsuppgifter.

Kartläggningen av utbildningsnivån hos apotekspersonal som ger egenvårdsrådgivning visar stor variation, vilket inte är acceptabelt. Risken är att allvarliga symtom inte uppmärksammas eller att läkemedel används felaktigt, menar Läkemedelsverket en rapport som nyligen lämnades till regeringen. 

För att vara säker på att egenvårdsrådgivning ges med god kvalitet bedömer Läkemedelsverket att rådgivare bör ha grundläggande kompetens inom bland annat sjukdomslära, fysiologi, läkemedelskunskap, läkemedelsformuleringfarmakologi, farmakokinetik, läkemedelsinteraktioner, relevant medicinteknik och egenvård. Rådgivare måste kunna bedöma egenvårdsbehovet, hantera etiska frågor, ha kunskap om tystnadsplikt och kunna kommunicera på ett pedagogiskt sätt. De bör också ha kompetens att avgöra när kunden behöver få tillgång till annan farmaceutisk rådgivning eller bli hänvisad till hälsooch sjukvården. 

Läkemedelsverket föreslår därför att den som ger egenvårdsråd ska vara farmaceut eller yrkeshögskoleutbildad apotekstekniker.   

- Apotekstekniker har generellt sett en god kompetens i egenvårdsfrågor, och vi vill med vårt förslag stärka deras roll, säger Brita Sjöström, utredare på Läkemedelsverket.  

Läkemedelsverket lyfter fram att apotekspersonalens kompetens är avgörande för apotekens möjlighet att bidra till en god läkemedelsanvändning. Det är tillståndshavaren som enligt lag är skyldig att se till att personal som ger rådgivning har kompetens för det, skriver myndigheten.  

- Kunderna har höga förväntningar på oss som rådgivare på apotek och vi bär ett stort ansvar att ge råd av hög kvalitet. Det är därför bra att Läkemedelsverket nu tydliggör vilken lägsta kompetens som krävs och hur viktigt det är att arbetsgivaren tar ansvar för kompetensutveckling, säger Gunilla Johansson, vice ordförande i Sveriges Farmaceuters apotekssektion. 

Läkemedelsverkets förslag bereds nu inom Socialdepartementet. 

Nyheter

01 juli 2020, 11:00

Nordiskt samarbete för gemensam europeisk vaccinforskning och tillgång till vaccin

Nordisk Farmaceutunion (NFU), som består av de nordiska fackförbunden på farmaciområdet, vill i e...

30 juni 2020, 13:45

Skärpta kompetenskrav för egenvårdsrådgivning föreslår Läkemedelsverket

Apotekare och receptarier, men även yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker har rätt kompetens för...

26 juni 2020, 10:00

Sammanhållen kunskapsstyrning – viktigt att inte glömma andra aktörer trots fokus på stat, kommuner & regioner

I veckan presenterade regeringens särskilda utredare, Lena Hellberg, sina förslag i utredningens...