02 oktober 2020, 17:18

Sandra Jonsson är ny ordförande för Sveriges Farmaceuter

Lars-Åke Söderlund, Årets farmaceut 2020

För en vecka sedan, den 25 september, valdes Sandra Jonsson till ny ordförande vid förbundets digitala fullmäktigemöte.  Valberedningen hade föreslagit omval av den sittande ordföranden Ulf Janzon, men apotekssektionens ordförande Karin Gummesson föreslog Sandra Jonsson som motkandidat och efter omröstning blev hon vald.

-       Jag tackar fullmäktige för förtroendet att leda Sveriges Farmaceuter, samtidigt som jag tar de reaktioner som ordförandevalet lett till den senaste veckan på största allvar, säger Sandra Jonsson.

Sandra Jonsson är apotekare och arbetar sedan några år på expeditionsapoteket vid Norrlands universitetssjukhus, en roll som hon kombinerat halvtid som fackligt förtroendevald och ordförande för Apoteket ABs Akademikerförening. Under det senaste året har hon också varit suppleant i förbundsstyrelsen.

Som ny förbundsordförande blir Sandras första uppgift att sätta sig in i sektionernas olika kärnfrågor.

-         Jag är ödmjuk inför uppgiften att leda förbundet och behöver ägna tid åt att lyssna och sätta mig in i kärnfrågorna. Efter fullmäktigemötet, som blev stormigt, inser jag att vi i apotekssektionen borde ha informerat valberedningen om nomineringen av mig. Nu önskar jag öppen dialog och att vi tillsammans blickar framåt, säger Sandra Jonsson.

Fullmäktige fastställde verksamhetsplanen för 2021 och tillsammans med den strategiska planen fram till 2025 har nu förbundet en tydlig riktning framåt.

-          Jag ser fram hålla ihop arbetet i enlighet med de beslutade styrdokumenten, och vill verka för att fler medlemmar engagerar sig och att vi är fortsatt starka i fack- och professionsfrågorna för farmaceuter i alla sektorer, säger Sandra Jonsson.  

--------------------------------------------------

Sandra Jonsson
Ålder: 42 år
Bor: Umeå
Bakgrund: Molekylärbiolog, forskning i mikroobiologi på totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), receptarieexamen, påbyggnad till apotekare, cirka 10 års erfarenhet av flera olika roller på öppenvårdsapotek och sjukhusapotek, ordförande i akademikerföreningen Apoteket AB.

Nyheter

25 januari 2021, 11:42

Sveriges Farmaceuter söker ombudsmän/förhandlare för två vikariat

Sveriges Farmaceuter söker två ombudsmän/förhandlare för föräldravikariat till förbundets...

30 december 2020, 10:35

Extra fullmäktige flyttas

Förbundsstyrelsen har beslutat att flytta extra fullmäktige framåt i tiden. Ny tidpunkt kommer at...

23 december 2020, 17:00

God jul och gott nytt år

Sveriges Farmaceuter önskar en god jul och ett gott nytt år. För att se öppettider för...