26 juni 2020, 10:00

Sammanhållen kunskapsstyrning – viktigt att inte glömma andra aktörer trots fokus på stat, kommuner & regioner

I veckan presenterade regeringens särskilda utredare, Lena Hellberg, sina förslag i utredningens betänkande (SOU 2017:48). Sveriges Farmaceuter har lyft fram farmaceuternas roll i hälso- och sjukvården, främst inom regioner och på och apotek, men också de som bidrar på andra sätt, i industrin, på myndigheter och i akademin.

I betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter lämnar utredningen ett flertal förslag, bedömningar och rekommendationer med syfte att stärka strukturer för en god hälso- och sjukvård.  

Ulf Janzon, förbundsordförande för Sveriges Farmaceuter, har som en av experterna i utredningen, lyft fram vikten av en kontinuerlig uppföljning i hälso- och sjukvården för medborgarnas och patienternas skull. Det är också är en förutsättning för ett land med höga ambitioner inom life science.   

Utredningen uppmärksammar vikten av uppföljning för att säkerställa ett kontinuerligt lärande, det gäller både för hälso- och sjukvården och för de beslut som riksdag och regering fattarHär är uppdelningen i en utvärderande funktion och en funktion som utvecklar underlag för nya insatser ett intressant steg som innebär ett tydligare brukarperspektiv, säger Ulf Janzon. 

I utredningen betonas vikten av ett bättre samarbete mellan olika organisatoriska delar av hälso- och sjukvårdenEtt exempel som lyfts fram är egenvårdI en sammanhållen kunskapsstyrning ska de råd som ges vara samstämmiga oavsett vilken aktör som ger dem och erfarenheter måste återkopplas på ett systematiskt sätt. 

- Apoteken har en mycket viktig roll i egenvårdsrådgivningen, men trots det finns det stora brister i informationsutbytet mellan farmaceuter på apotek och andra delar av hälso- och sjukvården, något som utredningen uppmärksammar, säger Ulf Janzon.

I utredningens uppdrag ingick också att analysera kunskapsstödsutredningens förslag om att upphäva lagen om läkemedelskommittéer och ersätta den med en ny lag om vårdkommittéer. Utredningen föreslår att lagen om läkemedelskommittéer bör vara kvar med motivet att det vidgade ansvarsområde som vårdkommittéerna skulle få redan är en verklighet i många läkemedelskommittéer. Dessutom framhålls risken att en sådan förändring skulle äventyra det viktiga arbete som idag görs i läkemedelskommittéerna med att bidra till en god och säker läkemedelsanvändning.

Nyheter

01 juli 2020, 11:00

Nordiskt samarbete för gemensam europeisk vaccinforskning och tillgång till vaccin

Nordisk Farmaceutunion (NFU), som består av de nordiska fackförbunden på farmaciområdet, vill i e...

30 juni 2020, 13:45

Skärpta kompetenskrav för egenvårdsrådgivning föreslår Läkemedelsverket

Apotekare och receptarier, men även yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker har rätt kompetens för...

26 juni 2020, 10:00

Sammanhållen kunskapsstyrning – viktigt att inte glömma andra aktörer trots fokus på stat, kommuner & regioner

I veckan presenterade regeringens särskilda utredare, Lena Hellberg, sina förslag i utredningens...