23 oktober 2020, 11:00

Receptariers löner för låga, enligt Saco-rapport

En färsk rapport från SACO visar att långt ifrån alla högskoleutbildningar är ekonomiskt lönsamma. Av 35 undersökta högskoleutbildningar, innebär var tredje en ekonomisk förlust – däribland att utbilda sig till receptarie.

Sedan 1963 släpper SACO årligen en rapport över livslöner. Rapporten baseras på en jämförelse om det lönar sig ekonomiskt att skaffa sig en akademisk examen jämfört med att börja arbeta direkt efter avslutat gymnasium. Av de undersökta 35 högskoleutbildningarna, innebär närmare var tredje utbildning en förlust. En av dessa utbildningar är receptarie. 

-          Receptarier utgör en viktig samhällsfunktion och är nödvändiga för att säkerställa en god patientsäkerhet. Om lönen inte svarar mot receptariernas insats, kommer arbetsgivare att tappa kompetent personal, säger Sandra Jonsson, ordförande för Sveriges farmaceuter.

Det är ett lagstadgat krav på att apotek under öppettid, ska bemannas med minst en legitimerad farmaceut. Utlämning av receptbelagda läkemedel sker undantagslöst av personal med den behörigheten.

-          Farmaceuter är oumbärliga för att överhuvudtaget kunna bedriva apoteksverksamhet. Majoriteten av farmaceuterna på apotek är receptarier, men receptarier har även en allt viktigare roll inom offentlig sektor, säger Sandra Jonsson.

Resultaten av Sacos rapport, visar att merparten av de akademiska yrkena är lönsamma, men att det finns stora skillnader mellan olika utbildningsinriktningar. Alltför många går back på sin utbildning, konstaterar Saco på sin hemsida. Sveriges Farmaceuter anser att utbildning ska löna sig, inte minst för apotekare och receptarier.

-          Vi arbetar med lönefrågan både centralt och lokalt. I den pågående avtalsrörelsen handlar våra främst prioriterade avtalsyrkanden om lön, bra jobb ska löna sig. Vi arbetar även med lönefrågan lokalfackligt där förtroendevalda stöttar medlemmar inför exempelvis lönerevisioner och tjänstebyten, säger Sandra Jonsson.

Framgent tror Sandra Jonsson att ytterligare ett viktigt område att fokusera på är löneprocessen och hur lönerevisionerna går till. För att kunna stötta fler medlemmar bedriver förbundet ett aktivt arbete med att skapa fler lokalföreningar inom landets regioner och på de apotekskedjor där föreningar saknas, samt genom att utveckla befintliga föreningar.

-          Våra förtroendevalda behöver stärkas ytterligare för att säkerställa att kollektivavtalen följs, inte minst i löneprocesserna lokalt. Jag tror också att det är viktigt att våra medlemmar ser sitt värde och börjar ställa krav på arbetsgivarna. Professionen har i sig ett verksamhetskritiskt egenvärde för arbetsgivarna, så det handlar om att börja ställa tillskärpta motkrav på respekt och lön baserat såväl på värdet av medlemmarnas individuella insatser som på själva professionens värde, säger Sandra Jonsson.

Nyheter

25 januari 2021, 11:42

Sveriges Farmaceuter söker ombudsmän/förhandlare för två vikariat

Sveriges Farmaceuter söker två ombudsmän/förhandlare för föräldravikariat till förbundets...

30 december 2020, 10:35

Extra fullmäktige flyttas

Förbundsstyrelsen har beslutat att flytta extra fullmäktige framåt i tiden. Ny tidpunkt kommer at...

23 december 2020, 17:00

God jul och gott nytt år

Sveriges Farmaceuter önskar en god jul och ett gott nytt år. För att se öppettider för...