Nyheter

23 december 2021, 11:21

Sveriges Farmaceuter omfattas av nytt villkorsavtal i kommun/regionsektorn

Under 2021 har medlemmar i AkademikerAlliansens förbund, däribland Sveriges Farmaceuter, inte...

22 december 2021, 11:45

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Sveriges Farmaceuter har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna i AkademikerAllianse...

21 december 2021, 08:50

Öppettider under jul och nyår

    Klicka här för att se medlemsrådgivningens telefontider under jul och nyår.