26 mars 2020, 17:31

Sveriges Farmaceuters apoteksföreningar vill se ökat arbete för en säker arbetsmiljö

Sveriges Farmaceuters lokalföreningar inom apoteksbranschen enades igår om att inleda förhandlingar med respektive apotekskedja om att gemensamt med arbetsgivarna jobba för en säker arbetsmiljö för förbundets apoteksanställda medlemmar.

– Olika kedjor har redan vidtagit diverse åtgärder avseende städning, handtvätt och vissa ytterligare åtgärder för smittskydd, men kansliet, och även föreningarna ute på kedjorna, har fått mycket samtal från oroliga medlemmar på apotek som uppfattar att det saknas ett samlat grepp kring att uppnå en säker arbetsmiljö. Vi vill med detta starta ett gemensamt arbete mellan föreningarna och arbetsgivarna för att uppnå det, säger Karin Gummesson, ordförande Sveriges Farmaceuters i apotekssektion.

Smittskydd centralt

De lokala föreningarna (vilka kallas akademikerföreningar) på Kronans Apotek, Apotek Hjärtat och Apoteket AB har därför skickat in förhandlingsframställningar där man framhåller behovet av att jobba tillsammans inom respektive företag för att se till att arbetsgivare och anställda skapar en säker arbetsmiljö. Kansliet kommer även att kontakta Lloyds och Apoteksgruppen med samma framställan.

– Det är till apoteket många går om de känner sig dåliga eller har symptom av olika slag. Det utsätter även apotekspersonalen för smittorisker. För att minska risken för smitta och också tillse att tillräckligt många farmaceuter är friska för att kunna hålla apoteken öppna är smittskyddet en central fråga, säger Karin Gummesson.

Stanna hemma vid symptom

Förbundets föreningar enades även om en uppmaning till medlemmarna om att stanna hemma om de upplever sjukdomssymptom av olika slag.

– Vi är övertygade om att alla farmaceuter känner till Folkhälsomyndighetens rekommendationer men vi vill trots det förstärka budskapet genom att också som förbund uppmana medlemmarna att stanna hemma tills de är friska. Det är självklart viktigt att vi som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal lever som vi lär och tänker långsiktigt, säger Karin Gummesson.

Oro för övertid
Under mötet igår kväll redogjorde även akademikerföreningarna vid exempelvis Apotea, ApoEx och Apotekstjänst som jobbar med e-handel, beredning och dosapotek för sin situation. Här förekommer inte kundmöten på samma sätt som på fysiska apotek vilket förenklar situationen avseende smittspridning. Flera av dessa företag har även redan vidtagit ett antal åtgärder för att minska smittspridning mellan anställda. Här fanns istället en oro från föreningarna över hur personalen ska hålla på lång sikt, då verksamheten redan nu är satt under väldigt hög press och risken är överhängande för ett mycket stort framtida övertidsuttag.

Fakta: de sex punkterna i förhandlingsframställan

Föreningarna skriver i framställan att de ser behov av:

  • Att företaget gör en utredning kring införande av Plexiglas, eller annan typ av skyddsbarriär, vid diskar för att skydda tjänstgörande personal.
  • Att rutiner och metoder för tillträdesbegränsningar bör utredas och fastställas för att det inte ska bli för många kunder på öppenvårdsapoteken om en ökad kundtillströmning skulle ske. Därtill bör utredas och vidtas åtgärder för att förhindra nära kontakt mellan patienter/kunder/personal.
  • Att personalstyrkan på apotek ska anpassas utifrån utökade städrutiner eftersom verksamheten i recepturen riskerar att bli lidande av de nya rutinerna.
  • Att tydligare åtgärder tas rörande personliga skyddsåtgärder för personalen, inklusive möjligheten att tillse att skyddsutrustning finns tillgänglig. Dessa åtgärder och bedömningar måste tydligt kommuniceras.
  • Att tillse att företaget har beredskapsplaner ifall fler blir sjuka, eller måste vara hemma till följd av sjukdomssymptom.  Inom detta område önskar vi en plan för hur vi ska hantera övertidsfrågor, samt balans mellan arbete och fritid.
  • Att sammanhållen information och plan tas fram för hur företaget avser hantera anställda som ingår i riskgrupper, inklusive hur företaget ska hantera dessa kategorier.

Nyheter

25 januari 2021, 11:42

Sveriges Farmaceuter söker ombudsmän/förhandlare för två vikariat

Sveriges Farmaceuter söker två ombudsmän/förhandlare för föräldravikariat till förbundets...

30 december 2020, 10:35

Extra fullmäktige flyttas

Förbundsstyrelsen har beslutat att flytta extra fullmäktige framåt i tiden. Ny tidpunkt kommer at...

23 december 2020, 17:00

God jul och gott nytt år

Sveriges Farmaceuter önskar en god jul och ett gott nytt år. För att se öppettider för...