22 december 2021, 11:45

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Sveriges Farmaceuter har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna i AkademikerAlliansen träffat en bred överenskommelse med arbetsgivarparterna SKR och Sobona. Avtalet, som berör farmaceuter inom kommuner och regioner, innebär ett nytt omställningsavtal, ett moderniserat pensionsavtal, och en satsning på arbetsmiljö.

Fackliga organisationer och arbetsgivarparter inom kommunsektorn har träffat en bred överenskommelse som bland annat innebär en satsning på förstärkta möjligheter till omställning och kompetenshöjande insatser – under hela arbetslivet. Det möjliggör att medarbetarnas försörjning kan tryggas vid omställningsinsatser: anställningsbarheten kan stärkas och medarbetarna kan vara fortsatt attraktiva på arbetsmarknaden.

Ett nytt pensionsavtal med höjda premier tryggar tjänstepensionerna för framtidens akademiker i välfärden. Den 1 januari 2023 går kommuner och regioner från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem. Pensionsavsättningarna höjs, rörligheten både inom och mellan arbetsmarknadssektorerna förbättras, och systemet blir enklare att förstå.

Ytterligare en del av avtalet innebär att fack och arbetsgivare i en partsgemensam avsiktsförklaring har kommit överens om att utveckla stödet för att förebygga arbetsmiljörisker och främja hälsa i kommuner, regioner och kommunala företag. Avsiktsförklaringen innebär bland annat en kunskapssatsning på friskfaktorer och ett utvecklat stöd för samverkan.

Läs mer om överenskommelsen på AkademikerAlliansens webbsida.

Nyheter

23 december 2021, 11:21

Sveriges Farmaceuter omfattas av nytt villkorsavtal i kommun/regionsektorn

Under 2021 har medlemmar i AkademikerAlliansens förbund, däribland Sveriges Farmaceuter, inte...

22 december 2021, 11:45

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Sveriges Farmaceuter har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna i AkademikerAllianse...

21 december 2021, 08:50

Öppettider under jul och nyår

    Klicka här för att se medlemsrådgivningens telefontider under jul och nyår.