18 november 2021, 15:47

Ny rapport visar: farmaceuter behövs inom hemsjukvården

Vården ställs inför nya utmaningar när allt fler patienter vårdas i hemmet. Fel i läkemedelshantering är en av de vanligaste patientsäkerhetsriskerna i hemsjukvård. En färsk rapport framtagen av SKR visar hur farmaceuter på ett effektivt sätt kan bli en del av teamet i hälso- och sjukvården i hemmet, och därmed bidra till ökad patientsäkerhet.

I Sverige pågår en utveckling av hälso- och sjukvård och socialtjänst mot en mer nära vård. Samtidigt blir de äldres läkemedelsbehandling alltmer komplicerad. Rapporten Säkrare läkemedelsbehandling vid vård i hemmet – hur kan farmaceuten bidra? visar på ett allvarligt samhällsproblem med läkemedelsrelaterade problem som följd av felaktig läkemedelsanvändning.

Målet med rapporten är att beskriva ett nuläge, men också att visa på hur farmaceuter kan bidra med sin unika kompetens om läkemedel. Med fler farmaceuter längst ut i vårdkedjan – hos patienten – kan farmaceuter bidra till säkrad kvalitet av läkemedelshanteringen i hemmet, och därmed till ökad patientsäkerhet.

Om farmaceuternas roll i vårdteamet utvecklades skulle de enligt rapporten kunna bidra till säkrare läkemedelsbehandling, färre läkemedelsrelaterade problem, och minskat behov av vård på sjukhus och akutmottagningar.

Sofia Jonsson, farmaceut och universitetsadjunkt i farmakoterapi vid Uppsala universitet, har ställt samman rapporten som en del av Sveriges Kommuner och Regioners Nära vård-satsning, och Sveriges Farmaceuter har fått möjligheten att publicera den.

– Vi hoppas kunna sprida rapporten till politiker, myndighetsföreträdare, patientorganisationer med flera, för att öka kunskapen om hur allvarligt problemet med felaktig läkemedelsanvändning är, säger Sveriges Farmaceuters t.f. förbundsdirektör Carin Svensson.

Du hittar rapporten här:
Säkrare läkemedelsbehandling vid vård i hemmet – hur kan farmaceuten bidra?

Frågor besvaras av:
Sandra Jonsson, förbundsordförande
Erika Larsson, professionsutvecklare

Läs mer: En intervju med rapportens författare Sofia Jonsson i Svensk Farmaci hittar du här: "Dags att farmaceuter tar steget till vården i hemmet".

Nyheter

02 december 2021, 10:20

Nominera Årets brobyggare!

För fjärde året i rad delar Sveriges Farmaceuter, tillsammans med Dagens Medicin, ut ett pris för...

27 november 2021, 13:11

Fullmäktige pekade ut riktningen för 2022

Under helgen genomfördes årets ordinarie fullmäktigemöte i en positiv anda. Fullmäktige pekade ut...

25 november 2021, 08:56

Medlemsrådgivningen tillfälligt stängd 26/11

Vår medlemsrådgivning kommer att hålla stängt på fredagen den 26/11.  Välkommen att ringa på våra...