01 juli 2020, 11:00

Nordiskt samarbete för gemensam europeisk vaccinforskning och tillgång till vaccin

Nordisk Farmaceutunion (NFU), som består av de nordiska fackförbunden på farmaciområdet, vill i ett gemensamt uttalande stärka det europeiska vaccin-samarbetet och samtidigt lyfta fram farmaceuternas viktiga roll i kampen mot Covid-19 och framtida pandemier.

- Även om erfarenheterna skiljer sig mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige är det mycket som är gemensamt, inte minst behovet av ett effektivt och säkert vaccin mot Covid-19. Vi vill med uttalandet bidra till att det görs gemensamma satsningar i Europa, självklart inom vaccinforskning men också för att utveckla snabba och säkra regulatoriska processer för godkännande av vacciner i en pandemi-situation, säger Ulf Janzon, förbundsordförande för Sveriges Farmaceuter

NFUs medlemmar kommer aktivt att arbeta för ett ökat europeiskt vaccinsamarbete och för att farmaceuter ska finnas med som experter i alla projekt som gäller utveckling av, tillgång till och användning av vacciner

- Vi är övertygade om att ett aktivt informationsutbyte mellan länder och mellan olika aktörer är viktigt, och också att stötta samarbeten mellan olika aktörer, inte minst så kallade Public Private Partnerships som CEPI (the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation), säger Ulf Janzon.

Läs NFUs gemensamma uttalande här 

Nyheter

01 juli 2020, 11:00

Nordiskt samarbete för gemensam europeisk vaccinforskning och tillgång till vaccin

Nordisk Farmaceutunion (NFU), som består av de nordiska fackförbunden på farmaciområdet, vill i e...

30 juni 2020, 13:45

Skärpta kompetenskrav för egenvårdsrådgivning föreslår Läkemedelsverket

Apotekare och receptarier, men även yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker har rätt kompetens för...

26 juni 2020, 10:00

Sammanhållen kunskapsstyrning – viktigt att inte glömma andra aktörer trots fokus på stat, kommuner & regioner

I veckan presenterade regeringens särskilda utredare, Lena Hellberg, sina förslag i utredningens...