07 juni 2021, 17:07

Nästa steg mot ett nytt avtal om trygghet på arbetsmarknaden

Idag presenterar regeringen lagförslag med utgångspunkt i den överenskommelse om anställningstrygghet som parterna träffade i december. Därmed tas ytterligare ett viktigt steg på vägen mot en reformering av systemen för trygghet, omställning och anställningsskydd på svensk arbetsmarknad. Det skriver PTK idag på sin hemsida.

Idag presenterade regeringen de utredningar som man tillsatt med syfte att utforma lagstiftning utifrån den överenskommelse som PTK och Svensk Näringsliv träffade i december 2020, och som IF Metall och Kommunal då anslöt sig till. De tre utredningarna har behandlat anställningsskydd, en ny offentlig omställningsorganisation för grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt ett nytt parallellt offentligt studiestöd.

– I alla förhandlingar är det ett givande och tagande mellan de förhandlande parterna, men i slutänden tycker jag att de förslag man har enats om kommer att gynna förbundets medlemmar, säger Sveriges Farmaceuters förhandlingschef Martina Perzanowska.

– Jag är särskilt nöjd med att vi fick igenom våra krav gällande kompetensfrågan – det innebär att vi kommer kunna ställa hårdare krav på arbetsgivarna om att erbjuda medarbetarna kompetensutveckling, dels för de anställda men framför allt för dem som har blivit ofrivilligt arbetslösa, fortsätter Martina Perzanowska. Eftersom vi har en föränderlig arbetsmarknad är det ytterst viktigt att man har relevant kompetens. Förslaget innebär en trygghet för våra medlemmar i och med att de kommer ges möjlighet till att hålla kompetensen aktuell – och därmed få förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden.

Förslagen, som nu ska ut på remiss, är ett viktigt led i arbetet mot ett nytt huvudavtal. När en statlig reglering är på plats kommer parterna att underteckna ett nytt huvudavtal. Förslaget är att de nya lagarna ska träda i kraft 30 juni 2022, och börja tillämpas 1 oktober samma år.

Läs mer och se parternas pressträff med anledning av detta, på PTK:s hemsida.

Nyheter

11 juni 2021, 09:30

Debatt: Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Kraftfulla åtgärder krävs för de universitets- och högskolestudenter som går ut i arbetslivet i...

10 juni 2021, 07:46

Sveriges Farmaceuter tillstyrker förslag om Pneumokockvaccinationsprogram

Regeringen gav tidigare i år Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera om pneumokockvaccinatio...

07 juni 2021, 17:07

Nästa steg mot ett nytt avtal om trygghet på arbetsmarknaden

Idag presenterar regeringen lagförslag med utgångspunkt i den överenskommelse om anställningstryg...