09 november 2020, 13:16

Meddelande om Sveriges Farmaceuters extra fullmäktige 13 januari 2021

Ordinarie fullmäktige, 25 september 2020, bordlade val till centrala poster och förbundets stiftelserapporter. Dessa återstående punkter ska behandlas i ett extra fullmäktige.

Datum för extra fullmäktige är onsdag 13 januari 2021.

Fullmäktige kommer att inledas 12:30 och beräknas pågå till senast 15:30.

Mötet avses att genomföras digitalt men med eventuell möjlighet till fysiskt deltagande. Utvecklingen av smittspridningsläget rörande COVID-19 kommer att påverka genomförandeformen av mötet och ett slutgiltigt beslut angående detta fattas den 1 december. Förbundet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Delegater till fullmäktige nomineras av respektive sektion, kontakta din sektion om du vill anmäla ditt intresse för att delta. Här hittar du kontaktuppgifter

Handlingar och kallelse inför mötet kommer att skickas till delegater och övriga inbjudna senast 14 dagar innan mötet, i enlighet med gällande stadgar.

Nyheter

27 november 2020, 14:07

Lyckad premiär för Apoteksdagen

Under gårdagen genomfördes Apoteksdagen, ett digitalt aktualitetsmöte med fokus på framtidens...

13 november 2020, 10:20

Sveriges Farmaceuter bidrar till NLS omvärldsanalys

Sveriges Farmaceuter deltar i den Nationella läkemedelsstrategin (NLS). Nu är omvärldsanalysen...

09 november 2020, 13:16

Meddelande om Sveriges Farmaceuters extra fullmäktige 13 januari 2021

Ordinarie fullmäktige, 25 september 2020, bordlade val till centrala poster och förbundets...