09 november 2020, 13:16

Meddelande om Sveriges Farmaceuters extra fullmäktige 13 januari 2021

(Uppdatering 2021-01-04): Extra fullmäktige skjuts fram. Exakt datum meddelas via våra kanaler. 

Ordinarie fullmäktige, 25 september 2020, bordlade val till centrala poster och förbundets stiftelserapporter. Dessa återstående punkter ska behandlas i ett extra fullmäktige.

Datum för extra fullmäktige är onsdag 13 januari 2021. 

Fullmäktige kommer att inledas 12:30 och beräknas pågå till senast 15:30.

Mötet avses att genomföras digitalt men med eventuell möjlighet till fysiskt deltagande. Utvecklingen av smittspridningsläget rörande COVID-19 kommer att påverka genomförandeformen av mötet och ett slutgiltigt beslut angående detta fattas den 1 december. Förbundet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Delegater till fullmäktige nomineras av respektive sektion, kontakta din sektion om du vill anmäla ditt intresse för att delta. Här hittar du kontaktuppgifter

Handlingar och kallelse inför mötet kommer att skickas till delegater och övriga inbjudna senast 14 dagar innan mötet, i enlighet med gällande stadgar.

Nyheter

11 juni 2021, 09:30

Debatt: Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Kraftfulla åtgärder krävs för de universitets- och högskolestudenter som går ut i arbetslivet i...

10 juni 2021, 07:46

Sveriges Farmaceuter tillstyrker förslag om Pneumokockvaccinationsprogram

Regeringen gav tidigare i år Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera om pneumokockvaccinatio...

07 juni 2021, 17:07

Nästa steg mot ett nytt avtal om trygghet på arbetsmarknaden

Idag presenterar regeringen lagförslag med utgångspunkt i den överenskommelse om anställningstryg...