09 oktober 2020, 14:55

Lönerevisioner 2020 - vad gäller för de olika avtalsområdena

Blir det någon lönerevision i år? När revideras lönerna? Blir lönerevisionen retroaktiv? Sveriges Farmaceuter får dagligen in frågor från medlemmar och frågor om lön är vanliga.

I och med rådande situation, har avtalsrörelsen inom flera avtalsområden skjutits fram och återupptas under hösten. På grund av det, har lönerevisionerna påverkats. 

Industrisektorn
Inom industrisektorn finns flera olika avtal och många anställda saknar kollektivavtal helt. Det är därför viktigt att du som medlem själv läser ditt anställningsavtal för att se vad som gäller.

För dig som är anställd på ett företag med kollektivavtal (IKEM) pågår nu avtalsförhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Dessa ska vara klara den sista oktober, och nya avtal gäller från och med första november. Förhandlingarna sätter märket, som i huvudsak innefattar den procentuella löneökningen och kan även inkludera villkorsfrågor såsom huruvida lönerevisionen är retroaktiv eller inte.

Apotekssektorn
På grund av att avtalsrörelsen förskjutits till hösten, har kollektivavtalen förlängts till och med november. Inom apotekssektorn, oavsett om du tillhör Almegas eller Svensk Handels avtalsområde, revideras därför löner från och med december när nya kollektivavtal tecknats. Huruvida revisionen blir retroaktiv eller inte, bestäms på avtalsförhandlingarna.

Offentlig sektor
Stat
Löneavtal och villkorsavtal inom staten löper tills vidare (RALS-T och Villkorsavtal-T). Ett av syftena med konstruktionen är att lokala lönerevisioner ska kunna genomföras frånsett oförutsedda händelser i omvärlden. Det innebär att lokala lönerevisioner genomförs, och årets löner för Saco-S medlemmar revideras enligt RALS-T den 1 oktober.

Kommun och region
Avtalen för kommuner och regioner löper tills vidare. På grund av rådande situation, skiljer sig förutsättningarna att genomföra lönerevisionerna lokalt och lokala lönediskussioner förekommer.  Anställda inom kommuner och regioner får sina löner retroaktivt reviderade från och med den 1 april 2020.

Nyheter

13 juli 2021, 14:44

Sveriges Farmaceuters förhandlingschef slutar

Martina Perzanowska slutar som förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter. Efter nästan fyra år på...

21 juni 2021, 11:43

Ny organisering inom utbildningssektorn kan stärka Saco

Under fredagen gick Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund ut med ett...

11 juni 2021, 09:30

Debatt: Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Kraftfulla åtgärder krävs för de universitets- och högskolestudenter som går ut i arbetslivet i...