28 september 2021, 18:09

Ljus framtid för farmaceuter

I en färsk rapport från Saco spås apotekare och receptarier ha goda möjligheter på arbetsmarknaden inom den kommande femårsperioden. I Sacorapporten Framtidsutsikter presenterar Sacoförbunden årligen sina prognoser för hur arbetsmarknaden kommer att se ut på fem års sikt för deras akademikeryrken.

Idag råder liten konkurrens om jobben för nyutexaminerade apotekare och receptarier, och det ser inte ut att förändras inom de kommande fem åren.

Arbetsmarknaden för apotekare varierar mellan olika delar av landet och olika branscher – och kan påverkas av politiska beslut och av hur apoteksmarknaden och läkemedelsindustrin utvecklas framöver. Det är generellt sett lättare för en nyexaminerad apotekare att få jobb på apotek, även om möjligheterna för att få arbete inom exempelvis läkemedelsindustrin kvarstår. Sveriges Farmaceuter driver bland annat frågan om att hälso- och sjukvården i större utsträckning ska nyttja apotekares kompetens.

På fem års sikt förväntas det vara liten konkurrens om jobben för både nyexaminerade och erfarna receptarier. Den vanligaste arbetsplatsen för receptarier är på apotek, där det finns gott om arbetstillfällen i hela landet och det råder liten konkurrens om jobben. En bidragande orsak till den mycket goda arbetsmarknaden är att relativt få receptarier utbildas, i kombination med en hög pensionsavgång inom yrkeskåren.

I takt med att e-handeln ökar kan dock apoteksmarknaden utvecklas. Även om apoteksmarknaden förändras har hälso- och sjukvården börjat anställa receptarier, och det finns även ett ökande intresse för att anställa receptarier i den kommunala omsorgen.

Läs mer på Sacos hemsida

Sacos rapport (PDF)

 

Nyheter

25 oktober 2021, 08:41

Debatt: Ge oss bättre förutsättningar att hjälpa vid psykisk ohälsa

Sverige behöver ett mer strukturerat och jämlikt omhändertagande av psykisk ohälsa. Primärvårdspr...

22 oktober 2021, 08:53

Medlemsrådgivningen tillfälligt stängd måndag 25/10

Måndag 25/10  är medlemsrådgivningen tillfälligt stängd. Välkommen att ringa igen på vår ordinari...

14 oktober 2021, 17:01

Debatt: Genomför en reform med särskilda kommunfarmaceuter

Låt kommunerna ta över ansvaret för läkemedelsgenomgångar för äldre från regionerna. Det föreslår...