20 oktober 2020, 16:05

LAS-förhandlingarna – PTK står fast vid överenskommelsen

Sveriges Farmaceuter rapporterade i fredags att LAS-förhandlingarna kraschat på nytt då LO svarat nej till det framlagda förslaget om en överenskommelse. Idag går PTK, där Sveriges Farmaceuter är representerade, ut och meddelar att man står fast vid överenskommelsen.

LAS-förhandlingarna involverade ett stort antal personer inom PTK, Svenskt Näringsliv och LO samt deras förbund. Under förhandlingsarbetet, som pågått sen augusti, växte en slutlig överenskommelse fram. I fredags avslutades förhandlingarna.

Som Sveriges Farmaceuter tidigare rapporterat, tackade PTK och Svenskt Näringsliv ja till den slutliga överenskommelsen, medan LO tackade nej. Ställningstagandena står fast.

Nu cirkulerar två frågor i debatten. På sin hemsida, ger PTK svar på dessa frågor:

Vad innehåller överenskommelsen?

I syfte att besvara det, publicerar PTK överenskommelsen och dess innebörd i korthet här

Om du vill läsa överenskommelsen i helhet, kan du göra det här

Vad gäller nu?

LO har genom sitt nej skapat en ny situation. Förhandlingarna syftade till att nå en överenskommelse som omfattade hela den privata arbetsmarknaden. Så kan nu inte ske. Samtidigt har PTK och Svenskt Näringsliv tackat ja till överenskommelsen.

PTK har bedömt att överenskommelsen är rimlig. Det finns behov av att skapa bättre förutsättningar för omställning och att stärka tryggheten på arbetsmarknaden samtidigt som partsmodellen och det fackliga inflytandet värnas. Genom överenskommelsen kan det behovet tillgodoses.

Det faktum att en part efter ett och ett halvt år av gemensamt förhandlande förkastat den framförhandlade överenskommelsen kräver noga analys av oss och Svenskt Näringsliv var och en för sig och gemensamt. Någon närmare precisering av vilken tid detta kommer ta i anspråk kan inte ges.

Vi behöver också få en klar bild över hur Riksdagens partier ställer sig till överenskommelsen. Detta arbete är påbörjat och ska ske skyndsamt. Svenskt Näringsliv och PTK är genom överenskommelsen eniga om att parternas förslag ska läggas till grund för lagstiftning och först om regering och riksdag anser att så inte kan ske kan det bli aktuellt med lagstiftningsåtgärder utifrån andra utredningsförslag.

Läs mer på PTK's webbplats

Nyheter

25 januari 2021, 11:42

Sveriges Farmaceuter söker ombudsmän/förhandlare för två vikariat

Sveriges Farmaceuter söker två ombudsmän/förhandlare för föräldravikariat till förbundets...

30 december 2020, 10:35

Extra fullmäktige flyttas

Förbundsstyrelsen har beslutat att flytta extra fullmäktige framåt i tiden. Ny tidpunkt kommer at...

23 december 2020, 17:00

God jul och gott nytt år

Sveriges Farmaceuter önskar en god jul och ett gott nytt år. För att se öppettider för...