27 november 2021, 13:11

Fullmäktige pekade ut riktningen för 2022

Under helgen genomfördes årets ordinarie fullmäktigemöte i en positiv anda. Fullmäktige pekade ut vägen framåt. På dagordningen stod bland annat att genomföra fyllnadsval till förbundsstyrelsen för perioden 2021-2022.

Till ordinarie ledamot för Offentligsektionen valdes Christina Ljungberg Persson, och till personliga ersättare för ledamöter i förbundsstyrelsen valdes Sonny Larsson för Offentligsektionen och Shahpar Ghobadi för Industrisektionen.  

– Det känns jättebra, och jag tackar för förtroendet, säger Sonny Larsson. Jag går in i uppdraget som fyllnadsvald med öppna ögon, och ser fram emot att jobba under det kommande året.

Under mötet presenterade sig nytillträdde förhandlingschef Annika Hage Nederström och tillträdande förbundsdirektör Martin Östberg. Båda uttryckte en önskan om att förbundet ska bli det självklara valet för alla farmaceuter, och att vi tydligare behöver synliggöra kopplingen mellan det fackliga och professionsarbetet, och därigenom påvisa det unika med Sveriges Farmaceuter.

Nytt dokument för styrelsens arvode* antogs av fullmäktige, samt verksamhetsplan och budget för 2022.

– Det känns bra att förbundet har haft en öppen diskussion och antagit ett tydligt dokument rörande ersättningarna, säger förbundsordförande Sandra Jonsson.

När det gällde ekonomin och verksamheten är riktningen för förbundet oförändrad. Målet är att genom fortsatt aktivt arbete med både professionsfrågor och facklig verksamhet få förbundet att öka i storlek.

Fullmäktige bordlade valet av ordförande i Forum för etiska frågor då detta lagts vilande i väntan på förbundsstyrelsens översyn av verksamheten fram till fullmäktige 2022.

Efter mötets avslutande genomfördes ett grupparbete med syfte att samla in deltagarnas tankar kring utveckling av förbundets stadgar. De frågor som diskuterades var valberedningens självständighet och roll, studentrepresentation i förbundsstyrelsen samt mandatperioden för förbundsstyrelsen. Resultatet av grupparbetet kommer att vidareförmedlas till stadgegruppen.

* Fullmäktige 2021 - Prop 1 Arvoden förbundsstyrelsen

Nyheter

07 oktober 2022, 08:28

Sveriges Farmaceuter fördömer brott mot mänskliga rättigheter i Iran

Sveriges Farmaceuter fördömer den iranska regimens agerande gentemot demonstranter efter Mahsa...

01 oktober 2022, 12:00

Nya möjligheter för anställda att studera

Nu finns nya möjligheter för dig som är anställd och vill kompetensutveckla dig genom studier....

29 september 2022, 09:07

Debatt: "Sverige behöver en forskningsminister"

Vi har över årens lopp sett skillnaden på hur förutsättningarna för vårt arbete har förbättrats n...