25 september 2020, 17:28

Fullmäktige genomfört – flera frågor bordlagda

Idag, den 25 september, samlades förbundet för genomförande av fullmäktige. Vissa frågor valde mötet att skjuta upp till ett extra fullmäktige.

Under mötet röstades en ny rambudget igenom, verksamhetsinriktning under 2021 beslutades och en ny ordförande valdes. Mötet ajournerades och val av förtroendevalda till resterande centrala poster samt stiftelsestyrelser och kommer att återupptas i form av ett extra fullmäktige.

Mötet valde Sandra Jonsson till ny ordförande för Sveriges Farmaceuter. Sandra är apotekare och har flera års erfarenhet av fackligt arbete inom Sveriges Farmaceuter. De senaste två åren har hon varit ordförande för förbundets största akademikerförening, inom Apoteket AB. Hon jobbar idag på öppenvårdsapoteket NUS i Umeå.

Ulf Janzon har under perioden 2018 - 2020 varit ordförande för Sveriges Farmaceuter:

– Jag är stolt över det arbete vi gjort med att föra samman professionsfrågor och fackliga frågor, och de fantastiska rekryteringar vi gjort till förbundets kansli. Det har gjort förbundet mer synligt och ger Sandra Jonsson en bra grund att arbeta utifrån. Jag önskar henne all lycka och framgång i det viktiga arbetet för Sveriges farmaceuter, säger Ulf Janzon.

När ett nytt datum för extra fullmäktige beslutas, kommer detta att kommuniceras i förbundets kanaler.

Nyheter

23 juni 2022, 08:07

Debatt: Farmaceuternas lojalitet utnyttjas

Under pandemin har hälso- och sjukvårdspersonal med rätta uppmärksammats för sina insatser. En...

21 juni 2022, 11:00

Ändringar i ITP från 2023

Från och med 2023 blir det ändringar i ITP-avtalet, det har PTK och Svenskt Näringsliv kommit...

10 juni 2022, 15:27

Sektionsvalen är klara – här är dina nya sektionsstyrelser

Nu är sektionsvalen för Sveriges Farmaceuters sektioner klara. Strax över 550 medlemmar röstade i...