28 september 2020, 16:56

Fullmäktige 2020 – vad beslutades?

På fullmäktige som genomfördes den 25 september röstades en ny ordförande fram, en verksamhetsplan för 2021 och en ny rambudget beslutades.

Mötet beslutade om flera verksamhetskritiska frågor innan val av förtroendevalda till resterande centrala poster och nya stiftelsestyrelser bordlades till ett extra Fullmäktige senare under hösten.

Ny ordförande

Mötet valde Sandra Jonsson till ny ordförande för Sveriges Farmaceuter. Sandra är apotekare och har flera års erfarenhet av fackligt arbete inom Sveriges Farmaceuter. De senaste två åren har hon varit ordförande för förbundets största akademikerförening, inom Apoteket AB. Hon jobbar idag på öppenvårdsapoteket NUS i Umeå. 

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplanen 2021 kommer att styra förbundets sammanhållna arbete och bygger på den vision och strategiska plan som beslutades under extra fullmäktige hösten 2019.

De senaste fyra åren har förbundet ökat i antalet medlemmar, en trend som verksamhetsplanen syftar till att upprätthålla.

Fokusområdena under 2021 är:

  • Utveckla vårt fackliga medlemsstöd genom ständiga förbättringar
  • Bilda fler lokala fackföreningar
  • Använda vår utökade kompetens inom professionsfrågor och vår strävan att koppla ihop fack och professionsfrågor för att stärka förbundets identitet som det självklara fackförbundet för farmaceuter
  • Använda våra kommunikationskanaler för att berätta mer om ”Varför du ska vara med i/engagera dig i förbundet”
  • Arbeta vidare med att stärka vår närvaro och profil i studenternas värld
  • Utveckla vår egen arbetsmiljö på kansliet

Här kan du läsa verksamhetsplanen i sin helhet 

Ny rambudget
För att kunna vidta nödvändiga åtgärder kopplade till verksamhetsinriktningen, beslutade även mötet att utöka rambudgeten. Budgeten utökades för att möjliggöra anställning av ytterligare personal vid behov.

-  Jag vill passa på att uppmärksamma Ulf Janzons viktiga och engagerade arbete för förbundet gällande både fack- och professionsfrågor där han har lett många gynnsamma insatser. Sandra hälsas nu välkommen och att vi har ett positivt beslut om verksamhetsinriktning och budget gör att vi kan arbeta vidare. Vårt viktigaste uppdrag i dagsläget är förstås att stödja styrelsen på väg mot extra fullmäktige, säger Eva Arlander, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter. 

Nyheter

25 januari 2021, 11:42

Sveriges Farmaceuter söker ombudsmän/förhandlare för två vikariat

Sveriges Farmaceuter söker två ombudsmän/förhandlare för föräldravikariat till förbundets...

30 december 2020, 10:35

Extra fullmäktige flyttas

Förbundsstyrelsen har beslutat att flytta extra fullmäktige framåt i tiden. Ny tidpunkt kommer at...

23 december 2020, 17:00

God jul och gott nytt år

Sveriges Farmaceuter önskar en god jul och ett gott nytt år. För att se öppettider för...