04 februari 2021, 14:39

Forska!Sverige granskar regeringens life-science satsningar

Idag släpper Forska!Sverige en granskningsrapport av regeringens arbete med att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård från dess tillträde i januari 2019, till att forsknings- och innovationsrapporten presenterades i december 2020. Sveriges Farmaceuter är en av organisationerna bakom rapporten.

Rapporten bygger på Forska!Sveriges 14 åtgärdsförslag och handlingsplaner som lämnades över till regeringen 2015 och som uppdaterades 2019.

I rapporten framgår att av de 14 åtgärdsförslagen, har regeringen genomfört 2, har ett pågående arbete för 9 och saknar helt beslut för 3 av förslagen.

”Sverige har goda förutsättningar för att vara ett av världens ledande länder inom medicinsk forskning och högkvalitativ vård, samt ett land som attraherar life science-företag […]. Vi vill att regeringen kraftfullt och med hög prioritet arbetar för att skapa goda förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning”, skriver Tobias Alfvén, ordförande för Agenda för hälsa och välstånd och Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige i rapporten.

Sveriges Farmaceuter är en av de 34 organisationerna bakom rapporten som ingår i Agenda för hälsa och välstånd under ledning av Forska!Sverige.

Rapporten finns tillgänglig här

Nyheter

25 oktober 2021, 08:41

Debatt: Ge oss bättre förutsättningar att hjälpa vid psykisk ohälsa

Sverige behöver ett mer strukturerat och jämlikt omhändertagande av psykisk ohälsa. Primärvårdspr...

22 oktober 2021, 08:53

Medlemsrådgivningen tillfälligt stängd måndag 25/10

Måndag 25/10  är medlemsrådgivningen tillfälligt stängd. Välkommen att ringa igen på vår ordinari...

14 oktober 2021, 17:01

Debatt: Genomför en reform med särskilda kommunfarmaceuter

Låt kommunerna ta över ansvaret för läkemedelsgenomgångar för äldre från regionerna. Det föreslår...