19 februari 2021, 16:32

Farmaceuters roll i en god och nära vård

Nyligen avslutade utredningen för Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) sitt arbete efter sammanlagt fyra år. I det avslutande betänkandet finns farmaceuters roll för läkemedelsanvändningen beskriven som en viktig komponent i en stärkt primärvård.   

Svensk sjukvård ska reformeras, men analys och förslag om en av vårdens viktigaste insatsfaktorer, läkemedelsanvändningen, har lyst med sin frånvaro genom merparten av utredningsarbetet. Det har Sveriges Farmaceuter påtalat i en debattartikel 

Sveriges Farmaceuter har bidragit till utredningens arbete genom att delta i referensgruppen för hälso- och sjukvårdens professioner och genom att ge synpunkter på utredningens förslag och bakgrundstexterFörbundet har lyft fram farmaceuters bidrag till läkemedelsanvändningen i en god och nära vård, såväl på apotek som inom hälso- och sjukvården.  

- Vi har saknat analys och förslag på hur läkemedelsanvändningen i en god och nära vård ska utvecklas och hur apotek och farmaceuter ska samverka med övrigvårdprofessioner. Det finns all anledning att titta närmare på det, särskilt mot bakgrund av de brister inom äldreomsorgen som visat sig under pandemin. Farmaceuter har potential att bidra mycket mer, säger Sandra Jonsson, förbundsordförande för Sveriges Farmaceuter. 

I slutbetänkandet, som ger förslag för en bättre rustad primärvård när det gäller psykisk ohälsa, finns dock farmaceuters roll för läkemedelsanvändningen medUtredningen menar att farmaceutisk kompetens är viktig i en stärkt primärvård för att hantera psykisk ohälsa 

 - Utredningen pekar på apotekares roll att genomföra läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden och för patienter inskrivna i hemsjukvården, vilket är ett av flera områden där professionen kan bidra, säger Sandra Jonsson.  

Sveriges Farmaceuter fortsätter att arbeta för att utveckla professionen och öka bidraget till läkemedelsanvändningen i kommuner och regioner. För att stödja kansliet har en referensgrupp för primärvårdsfarmaci bildats. Den består av farmaceuter som är anställda inom kommuner, regioner eller på apoteksföretag som har kommuner som kunder. 

 - Vi har stor nytta av den erfarenhet som finns hos våra medlemmar som redan idag arbetar i eller mot kommunerna. Jag ser fram emot deras fortsatta engagemang för professionsutvecklingen, säger Erika Larsson, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter. 

Regeringen har nyligen tillsatt en ny utredning som syftar till att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Sveriges Farmaceuter har kontaktat utredningen för att fortsätta lyfta fram farmaceuters kompetens för en god och säker läkemedelsanvändning.   

Nyheter

09 april 2021, 14:47

Hemarbetare tar färre pauser trots kraftigt ökad skärmtid

Mer att göra, kraftigt ökad skärmtid och färre pauser. Det är verkligheten för många akademiker s...

24 mars 2021, 15:58

Debatt: Se till att vi får rätt till fortbildning, regeringen!

Regeringen har länge sagt nej till att reglera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals rätt til...

17 mars 2021, 16:30

Gravida att betraktas som en riskgrupp från vecka 22

Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket...