15 april 2021, 16:49

Extra fullmäktige ajournerat till den 19 april

Dagens extra fullmäktigemöte, utlyst att pågå mellan klockan 13-16 har ajournerats. Innan mötet ajournerades, beslutade fullmäktige bland annat att en stadgegrupp ska tillsättas. Fullmäktige beslutade även att stryka ett misstroendevotum, som låg som förslag, från dagordningen. Inga personval till centrala förtroendeposter har ännu hunnit göras.

På grund av att vissa delegater hade andra åtaganden, ajourneras istället extra fullmäktige till den 19 april mellan klockan 21-23. 

Nyheter

25 oktober 2021, 08:41

Debatt: Ge oss bättre förutsättningar att hjälpa vid psykisk ohälsa

Sverige behöver ett mer strukturerat och jämlikt omhändertagande av psykisk ohälsa. Primärvårdspr...

22 oktober 2021, 08:53

Medlemsrådgivningen tillfälligt stängd måndag 25/10

Måndag 25/10  är medlemsrådgivningen tillfälligt stängd. Välkommen att ringa igen på vår ordinari...

14 oktober 2021, 17:01

Debatt: Genomför en reform med särskilda kommunfarmaceuter

Låt kommunerna ta över ansvaret för läkemedelsgenomgångar för äldre från regionerna. Det föreslår...