11 juni 2021, 09:30

Debatt: Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Kraftfulla åtgärder krävs för de universitets- och högskolestudenter som går ut i arbetslivet i lågkonjunktur. Det skriver Sveriges Farmaceuter tillsammans med Saco och 17 andra Sacoförbund i en debattartikel riktad till regeringen idag.

I debattartikeln belyser förbunden att rekordmånga har studerat på universitet och högskola under pandemin, samtidigt som en stor del av undervisningen har skett på distans. Även många arbetsgivare har förlagt hela eller delar av sin verksamhet på distans. Detta har lett till en minskad möjlighet för studenterna att knyta kontakter med arbetslivet, exempelvis genom praktik och examensarbete.

Dagens studenter möter en arbetsmarknad med historiskt hög arbetslöshet bland akademiker. Möjligheten att försörja sig ett halvår efter examen försämrades under 2020 för bland annat apotekare. Sveriges Farmaceuter menar att det nu krävs kraftfulla åtgärder för att mildra pandemins effekter och för att underlätta för nyutexaminerades etablering på arbetsmarknaden i lågkonjunktur.

I artikeln som publicerades idag på Altinget Debatt presenteras fyra åtgärdsförslag:

  • Ökade resurser för studenter som under pandemin gått miste om verksamhetsförlagd undervisning
  • Studenter bör omfattas av arbetslöshetsförsäkringen genom ett examensvillkor
  • Stärkt arbetslivsanknytning för studenter vars utbildning saknar verksamhetsförlagda moment
  • Ökad tillgång till studie- och yrkesvägledning på landets alla högskolor

Läs debattartikeln i sin helhet. 

Nyheter

11 juni 2021, 09:30

Debatt: Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Kraftfulla åtgärder krävs för de universitets- och högskolestudenter som går ut i arbetslivet i...

10 juni 2021, 07:46

Sveriges Farmaceuter tillstyrker förslag om Pneumokockvaccinationsprogram

Regeringen gav tidigare i år Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera om pneumokockvaccinatio...

07 juni 2021, 17:07

Nästa steg mot ett nytt avtal om trygghet på arbetsmarknaden

Idag presenterar regeringen lagförslag med utgångspunkt i den överenskommelse om anställningstryg...