24 februari 2021, 09:09

Carin Svensson tf. förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuters styrelse har utsett den tidigare ordföranden för valberedningen, Carin Svensson, till tillförordnad förbundsdirektör från och med den 1 mars. Detta då den tidigare förbundsdirektören Eva Arlander har valt att gå vidare i sin karriär.

Carin Svensson har tidigare varit ordförande för Sveriges Farmaceuter i åtta år under två olika perioder och hon har varit ordförande för förbundets valberedning sedan 2018, ett uppdrag som hon nu har avslutat. Carin Svensson har tidigare även varit apotekschef i 35 år.

Sveriges Farmaceuter kommer efter extra fullmäktige den 15 april påbörja sökandet efter en ny förbundsdirektör.

Sandra Jonsson,
Förbundsordförande

Nyheter

23 december 2021, 11:21

Sveriges Farmaceuter omfattas av nytt villkorsavtal i kommun/regionsektorn

Under 2021 har medlemmar i AkademikerAlliansens förbund, däribland Sveriges Farmaceuter, inte...

22 december 2021, 11:45

Nytt avtal för höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Sveriges Farmaceuter har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna i AkademikerAllianse...

21 december 2021, 08:50

Öppettider under jul och nyår

    Klicka här för att se medlemsrådgivningens telefontider under jul och nyår.