05 oktober 2020, 11:16

Brev från Carin Svensson, valberedningens ordförande

Bäste medlem,

Jag är ordförande i den centrala valberedningen för Sveriges Farmaceuter. Fredag den 25/9  genomfördes förbundets fullmäktige.

Jag vill säga att jag är glad för det som, i stor enighet, beslutades av medlemmarna. En verksamhetsplan för förbundet under det kommande året. En rambudget för tre år. Den strategiska planen bekräftades, liksom visionen, i stor enighet.

En av sektionerna föreslog sedan en ny ordförande på sittande möte, utanför valberedningens förslag. Det var överrumplande för oss i valberedningen, men efter den inledande chocken har vi nu landat och inser att vi alla, oavsett sektion, måste arbeta för förbundets bästa. Mitt arbete som valberedningens ordförande fortsätter nu med syftet att genomgripande analysera vad som har hänt och hur vi ska hantera det, samt att få fram ett förslag till en ny styrelse inför det extra Fullmäktige som ska genomföras inom snar framtid.

Sveriges Farmaceuters unika fördel är att vi kan balansera professionella och fackliga frågor inom samma förbund, till nytta för alla medlemmar oavsett var man är verksam. Som valberedning strävar vi efter att lyssna in alla synpunkter och ståndpunkter.

Jag har uppfattat att den nyvalda ordföranden har som vilja och ambition att vara en ordförande för hela förbundet i såväl professionella som fackliga frågor och vill fortsätta det arbete som företrädarna har påbörjat. Dessutom att jobba hårt för att genomföra den verksamhetsplan och vision som beslutades i fullkomlig enighet på fullmäktige.

Det är för medlemmarnas skull jag fortsätter. Jag hoppas att centralt förtroendevalda och delegater från fullmäktige, trots att flera av er säkert upplevde samma förvåning som jag, vill fortsätta att konstruktivt jobba för medlemmarna och förbundet så att vi fortsatt kan vara det bästa alternativet när det gäller såväl professionella som fackliga frågor för farmaceuter.

Jag ser att förbundet arbetar med goda resultat inom alla områden och sedan 2016 har medlemsantalet gått uppåt. Den nya verksamhetsplanen beskriver en tydlig inriktning framåt och jag har diskuterat med kansliets medarbetare. De arbetar vidare och fortsätter driva den breda verksamheten framåt och har alla ambitionen att ge medlemmar oavsett sektion det stöd som efterfrågas så långt det är möjligt.

Låt inte det som skett överskugga allt gott förbundet gjort och kan göra. Som tidigare ordförande vet jag att förbundet är större än det fåtal av oss medlemmar som fått äran att leda förbundet under någon period. Låt oss medlemmar hålla ihop och fortsätta stärka förbundet för farmacins bästa.

Är ni intresserade av att konstruktivt fortsätta jobba för medlemmarnas bästa, oavsett vad, kontakta gärna valberedningen med nomineringar, förslag och idéer.
valberedningen@sverigesfarmaceuter.se  

Carin Svensson, valberedningens ordförande 2018-2020

Ordförande för Sveriges Farmaceuter under 2 tidigare perioder.

Nyheter

25 januari 2021, 11:42

Sveriges Farmaceuter söker ombudsmän/förhandlare för två vikariat

Sveriges Farmaceuter söker två ombudsmän/förhandlare för föräldravikariat till förbundets...

30 december 2020, 10:35

Extra fullmäktige flyttas

Förbundsstyrelsen har beslutat att flytta extra fullmäktige framåt i tiden. Ny tidpunkt kommer at...

23 december 2020, 17:00

God jul och gott nytt år

Sveriges Farmaceuter önskar en god jul och ett gott nytt år. För att se öppettider för...