25 juni 2020, 13:12

Bättre läkemedelsanvändning genom samverkan i NLS

I veckan presenterades en sammanfattning över cirka 50 aktiviteter för att förbättra läkemedelsanvändningen som genomförts inom Nationella läkemedelsstrategin (NLS), sedan starten 2011. Sveriges Farmaceuter har föreslagit två nya aktiviteter till NLS handlingsplan för 2020-2022.

Inom Nationella läkemedelsstrategin, som har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner som huvudparter, samverkar ett 20-tal myndigheter och organisationer inom läkemedelsområdet. I en rapport sammanfattas nu cirka 50 aktiviteter som genomförts under nio år. Det har bland annat handlat om nationell läkemedelslista, ordnat införande av nya läkemedel, miljöpåverkan, antibiotikaanvändning och apotekens roll för läkemedelsanvändningen.

NLS arbete fortsätter och en ny läkemedelsstrategi för åren 2020–2022 är beslutad och en handlingsplan är under framtagande. Sveriges Farmaceuter föreslagit två aktiviteter till den.

- Vi vill tydliggöra och utveckla apoteksfarmaceuters roll för en fungerande läkemedelsanvändning vid restnoteringar, för att fler ska få tillgång till behandling snabbt och smidigt, säger Anna Montgomery, chefsfarmaceut på Sveriges Farmaceuter.

Det andra aktivitetsförslaget handlar om att säkra kompetensen om läkemedel i kommunal hälso- och sjukvård, något som blir viktigt när vården ställs om och flyttar närmare patienterna i den kommande primärvårdsreformen.

- Omställningen till en god och nära vård kommer ställa högre krav på kommunerna vad gäller ansvar för säker läkemedelshantering och läkemedelsanvändning, och där har farmaceutisk kompetens en given roll, säger Anna Montgomery.

Nyheter

01 juli 2020, 11:00

Nordiskt samarbete för gemensam europeisk vaccinforskning och tillgång till vaccin

Nordisk Farmaceutunion (NFU), som består av de nordiska fackförbunden på farmaciområdet, vill i e...

30 juni 2020, 13:45

Skärpta kompetenskrav för egenvårdsrådgivning föreslår Läkemedelsverket

Apotekare och receptarier, men även yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker har rätt kompetens för...

26 juni 2020, 10:00

Sammanhållen kunskapsstyrning – viktigt att inte glömma andra aktörer trots fokus på stat, kommuner & regioner

I veckan presenterade regeringens särskilda utredare, Lena Hellberg, sina förslag i utredningens...