25 februari 2021, 13:32

Årets lönestatistik – nu ännu mer träffsäker

Årets lönestatistik som släpps idag är mer träffsäker än någonsin med en procentuellt högre svarsfrekvens än tidigare år. I likhet med föregående år har ett antal arbetsmiljöfrågor inkluderats, något som i årets statistik dessutom presenteras separat för varje bransch.

Idag släpps Sveriges Farmaceuters farmaceutspecifika lönestatistik som bygger på den löneenkät som medlemmar kunde svara på under hösten. Svarsfrekvensen ökade med nästan 15% inom alla branscher och utbildningsbakgrunder sett från föregående år, något som förbundets enkätansvarige ombudsman Adam Påhlman Tiwe ser som positivt.

- Att svarsfrekvensen har ökat, trots en försenad avtalsrörelse och lönerevisioner, tar vi som ett kvitto på att våra medlemmar tycker att statistiken är relevant. Det är mycket glädjande att så många har svarat på enkäten och bidrar till statistiken, säger Adam Påhlman Tiwe.

Förbundet ser en ökande trend att medlemmar förväntas vara mer tillgängliga utanför arbetstid, exempelvis genom att vara nåbar alla dygnets timmar eller att med mycket kort varsel ändra arbetstid och/eller arbetsort. Därför undersöktes i årets enkät även tillgänglighetskrav. 

- Förra årets kanske största nyhet är att vi ställer ett antal arbetsmiljöfrågor, något som hänger med även i årets lönestatistik. I år väljer vi dessutom att presentera resultatet separat för respektive bransch. Syftet är att illustrera inte bara vad man får på jobbet i form av lön, utan även vad man ger till arbetsgivaren i form av sin tid, säger Adam Påhlman Tiwe.

Årets lönestatistik kommer endast att finnas i digitalt format.Nyheter

09 april 2021, 14:47

Hemarbetare tar färre pauser trots kraftigt ökad skärmtid

Mer att göra, kraftigt ökad skärmtid och färre pauser. Det är verkligheten för många akademiker s...

24 mars 2021, 15:58

Debatt: Se till att vi får rätt till fortbildning, regeringen!

Regeringen har länge sagt nej till att reglera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals rätt til...

17 mars 2021, 16:30

Gravida att betraktas som en riskgrupp från vecka 22

Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket...