Nyheter

Har du frågor om våra nyheter, kontakta tf kommunikations- och marknadsansvarig Nathalie Ahnemark Levin, 08-507 999 11, nathalie.ahnemark@sverigesfarmaceuter.se

Visa

Debatt: Var finns farmaceuterna i en god och nära vård?

21 augusti 2020, 07:00

Svensk sjukvård ska reformeras, men analys och förslag om en av vårdens viktigaste insatsfaktorer...

Nordiskt samarbete för gemensam europeisk vaccinforskning och tillgång till vaccin

01 juli 2020, 11:00

Nordisk Farmaceutunion (NFU), som består av de nordiska fackförbunden på farmaciområdet, vill i e...

Skärpta kompetenskrav för egenvårdsrådgivning föreslår Läkemedelsverket

30 juni 2020, 13:45

Apotekare och receptarier, men även yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker har rätt kompetens för...

Sammanhållen kunskapsstyrning – viktigt att inte glömma andra aktörer trots fokus på stat, kommuner & regioner

26 juni 2020, 10:00

I veckan presenterade regeringens särskilda utredare, Lena Hellberg, sina förslag i utredningens...

Bättre läkemedelsanvändning genom samverkan i NLS

25 juni 2020, 13:12

I veckan presenterades en sammanfattning över cirka 50 aktiviteter för att förbättra läkemedelsan...

En sommarhälsning från förbundsordförande Ulf Janzon

22 juni 2020, 13:15

  Tänk att det blev sommar i år också… När jag under jul och nyår tittade framåt emot det nya åre...

Nya sektionsstyrelser valda

11 juni 2020, 10:39

De nya sektionsstyrelserna är nu valda efter att inkomna röster har räknats. Valdeltagandet blev ...

Ingen förlängning av tillfälligt krisavtal för apoteksanställda

15 maj 2020, 13:02

Den 24 mars tecknade Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel ett avtal om partsgemensamma riktlinj...

Förbundet bidrar med tio förslag för att stärka forskning som förbättrar och räddar liv

08 maj 2020, 10:16

Idag överlämnar Sveriges Farmaceuter genom stiftelsen Forska!Sverige och övriga 33 organisationer...

Apotekssektionens ordförande: låt apotekspersonal som tillhör riskgrupp stanna hemma med ersättning!

29 april 2020, 15:31

I veckan intervjuades apotekssektionens ordförande Karin Gummesson av SVT rörande att...

Akademikeralliansen tackar nej till central semesteröverenskommelse

23 april 2020, 08:58

Sedan mitten av mars har diskussioner pågått mellan centrala parter om en reglering av undantag...

Sveriges Farmaceuter: Farmaceuter på apotek bör omfattas av försäkring vid covid-19-smitta i jobbet

17 april 2020, 12:17

Apotekspersonal bör omfattas av arbetsskadeförsäkringen om de smittats av covid-19. Det skriver...

Riskgrupper på apotek bör kunna få särskild smittskyddspeng

07 april 2020, 14:58

Idag har Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter, i ett brev till regeringen, påtalat...

Socialminister Lena Hallengren betonar vikten av apotek och farmaceuter

02 april 2020, 20:21

Hur säkerställer vi tillgång till läkemedel, apotek och farmaceuter under covid-19-pandemin? Det...

Farmaceuter får en allt viktigare roll i framtidens primärvård

02 april 2020, 14:49

Ett tydligt patientperspektiv präglar förslagen i utredaren Anna Nergårdhs huvudbetänkande om en...

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen

31 mars 2020, 15:54

För att möta den påverkan som coronapandemin har på individernas, företagens och samhällets ekono...

Avtalsrörelsen för apoteksavtalen skjuts fram

30 mars 2020, 10:41

Till följd av coronavirusets spridning i Sverige är många företag och branscher under stor press....

Sveriges Farmaceuters apoteksföreningar vill se ökat arbete för en säker arbetsmiljö

26 mars 2020, 17:31

Sveriges Farmaceuters lokalföreningar inom apoteksbranschen enades igår om att inleda förhandling...

Sveriges Farmaceuter tecknar krisavtal med Svensk Handel

24 mars 2020, 15:30

Idag klockan tio trädde ett temporärt krisavtal för delar av apoteksbranschen i kraft. Det ger...

Extrapersonal sökes till apotek

23 mars 2020, 08:41

Med anledning av rådande coronapandemi, är det högt tryck på apoteken och flera apoteksaktörer...