Nyheter

Har du frågor om våra nyheter, kontakta tf kommunikations- och marknadsansvarig Nathalie Ahnemark Levin, 08-507 999 11, nathalie.ahnemark@sverigesfarmaceuter.se

Visa

En vecka till fullmäktige - här är valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse

18 september 2020, 13:30

Om en vecka är det fullmäktige. Då beslutar vi vad förbundet ska ägna sig åt de kommande åren, oc...

Avtalsrörelsen återupptas i oktober - industrisektorn i täten

17 september 2020, 10:31

Debatt: Hög tid att prioritera medicinsk forskning

10 september 2020, 11:45

Utan medicinsk forskning står Sverige utan kunskap att hantera kriser. Befolkningen är tydliga me...

Förbundets arbete under covid-19-pandemin

26 augusti 2020, 09:33

I samband med höstens intåg vill Sveriges Farmaceuter informera om vårt arbete, förhållningssätt...

Samma innehåll - nytt utseende på hemsidan

25 augusti 2020, 14:17

Idag har www.sverigesfarmaceuter.se bytt utseende för att öka tillgängligheten. Samma hemsida med...

Debatt: Var finns farmaceuterna i en god och nära vård?

21 augusti 2020, 07:00

Svensk sjukvård ska reformeras, men analys och förslag om en av vårdens viktigaste insatsfaktorer...

Nordiskt samarbete för gemensam europeisk vaccinforskning och tillgång till vaccin

01 juli 2020, 11:00

Nordisk Farmaceutunion (NFU), som består av de nordiska fackförbunden på farmaciområdet, vill i e...

Skärpta kompetenskrav för egenvårdsrådgivning föreslår Läkemedelsverket

30 juni 2020, 13:45

Apotekare och receptarier, men även yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker har rätt kompetens för...

Sammanhållen kunskapsstyrning – viktigt att inte glömma andra aktörer trots fokus på stat, kommuner & regioner

26 juni 2020, 10:00

I veckan presenterade regeringens särskilda utredare, Lena Hellberg, sina förslag i utredningens...

Bättre läkemedelsanvändning genom samverkan i NLS

25 juni 2020, 13:12

I veckan presenterades en sammanfattning över cirka 50 aktiviteter för att förbättra läkemedelsan...

En sommarhälsning från förbundsordförande Ulf Janzon

22 juni 2020, 13:15

  Tänk att det blev sommar i år också… När jag under jul och nyår tittade framåt emot det nya åre...

Nya sektionsstyrelser valda

11 juni 2020, 10:39

De nya sektionsstyrelserna är nu valda efter att inkomna röster har räknats. Valdeltagandet blev ...

Ingen förlängning av tillfälligt krisavtal för apoteksanställda

15 maj 2020, 13:02

Den 24 mars tecknade Sveriges Farmaceuter och Svensk Handel ett avtal om partsgemensamma riktlinj...

Förbundet bidrar med tio förslag för att stärka forskning som förbättrar och räddar liv

08 maj 2020, 10:16

Idag överlämnar Sveriges Farmaceuter genom stiftelsen Forska!Sverige och övriga 33 organisationer...

Apotekssektionens ordförande: låt apotekspersonal som tillhör riskgrupp stanna hemma med ersättning!

29 april 2020, 15:31

I veckan intervjuades apotekssektionens ordförande Karin Gummesson av SVT rörande att...

Akademikeralliansen tackar nej till central semesteröverenskommelse

23 april 2020, 08:58

Sedan mitten av mars har diskussioner pågått mellan centrala parter om en reglering av undantag...

Sveriges Farmaceuter: Farmaceuter på apotek bör omfattas av försäkring vid covid-19-smitta i jobbet

17 april 2020, 12:17

Apotekspersonal bör omfattas av arbetsskadeförsäkringen om de smittats av covid-19. Det skriver...

Riskgrupper på apotek bör kunna få särskild smittskyddspeng

07 april 2020, 14:58

Idag har Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter, i ett brev till regeringen, påtalat...

Socialminister Lena Hallengren betonar vikten av apotek och farmaceuter

02 april 2020, 20:21

Hur säkerställer vi tillgång till läkemedel, apotek och farmaceuter under covid-19-pandemin? Det...

Farmaceuter får en allt viktigare roll i framtidens primärvård

02 april 2020, 14:49

Ett tydligt patientperspektiv präglar förslagen i utredaren Anna Nergårdhs huvudbetänkande om en...