Nyheter

Visa

Debatt: Ge oss bättre förutsättningar att hjälpa vid psykisk ohälsa

25 oktober 2021, 08:41

Sverige behöver ett mer strukturerat och jämlikt omhändertagande av psykisk ohälsa. Primärvårdspr...

Medlemsrådgivningen tillfälligt stängd måndag 25/10

22 oktober 2021, 08:53

Måndag 25/10  är medlemsrådgivningen tillfälligt stängd. Välkommen att ringa igen på vår ordinari...

Debatt: Genomför en reform med särskilda kommunfarmaceuter

14 oktober 2021, 17:01

Låt kommunerna ta över ansvaret för läkemedelsgenomgångar för äldre från regionerna. Det föreslår...

Studentsektionen kritisk till räntehöjning

08 oktober 2021, 15:26

Regeringens förslag om en räntehöjning på CSN-lån har väckt kraftiga reaktioner inom den akademis...

Martin Östberg ny förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter

07 oktober 2021, 12:30

Martin Östberg blir ny förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter med start vid årsskiftet. Han...

Ljus framtid för farmaceuter

28 september 2021, 18:09

I en färsk rapport från Saco spås apotekare och receptarier ha goda möjligheter på arbetsmarknade...

Årets Farmaceut 2020 får tung post i FIP

20 september 2021, 12:12

Under fredagen valdes Lars-Åke Söderlund av FIP:s council till ny Vice President för den...

Medlemsregistrets telefonservice tillfälligt stängd

08 september 2021, 17:22

På grund av oförutsedda händelser tvingas tyvärr medlemsregistret att hålla telefonservicen stäng...

Akademikernas a-kassa sänker avgiften

03 september 2021, 07:38

Från och med 1 oktober 2021 sänks avgiften till Akademikernas a-kassa med 10 kronor till 130 kron...

Annika Hage Nederström ny förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter

01 september 2021, 19:40

I dag blev det klart att Annika Hage Nederström blir Sveriges Farmaceuters nya förhandlingschef....

Daniel Skoglund t.f. verksamhetsansvarig för förhandlingsfunktionen

18 augusti 2021, 12:30

Daniel Skoglund har utsetts till tillförordnad verksamhetsansvarig för Sveriges Farmaceuters...

Medlemsrådgivningen tillfälligt stängd tisdag 17/8

16 augusti 2021, 13:59

Sveriges Farmaceuters förhandlingschef slutar

13 juli 2021, 14:44

Martina Perzanowska slutar som förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter. Efter nästan fyra år på...

Ny organisering inom utbildningssektorn kan stärka Saco

21 juni 2021, 11:43

Under fredagen gick Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund ut med ett...

Debatt: Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

11 juni 2021, 09:30

Kraftfulla åtgärder krävs för de universitets- och högskolestudenter som går ut i arbetslivet i...

Sveriges Farmaceuter tillstyrker förslag om Pneumokockvaccinationsprogram

10 juni 2021, 07:46

Regeringen gav tidigare i år Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera om pneumokockvaccinatio...

Nästa steg mot ett nytt avtal om trygghet på arbetsmarknaden

07 juni 2021, 17:07

Idag presenterar regeringen lagförslag med utgångspunkt i den överenskommelse om anställningstryg...

Lågt arvode för Sveriges Farmaceuters ordförande

28 maj 2021, 12:37

Webbtidningen Arbetsvärlden har gjort en genomlysning av fackliga ordförandens arvoden och löner....

Studentsektionens styrelse vald

23 maj 2021, 15:32

Under studentsektionens årsmöte den 22/5 blev det klart att större delen av nuvarande styrelse...

FOKUS-poängsystemet avvecklas

30 april 2021, 08:31

Efter noga utvärdering har förbundsstyrelsen beslutat att avveckla FOKUS-poängsystemet....