2019-01-15

Vill du inte ha skattereduktion för din medlemsavgift?

Förra regeringen beslutade att de som betalar över 400 kronor i fackförbundsavgift per år har rätt att göra avdrag i deklarationen för en fjärdedel av årsavgiften. Avdragsmöjligheten gäller från den första juli till sista december 2018.

Sveriges Farmaceuter kommer att skicka kontrolluppgift till Skatteverket för alla medlemmar som har betalat medlemsavgift under perioden ovan.

Om du av något skäl INTE vill att vi översänder en kontrolluppgift till Skatteverket för att du ska erhålla skattereduktionen måste du meddela oss det, senast på fredag 18 januari. Mejla då till medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se

Om vi INTE tillåts översända kontrolluppgift kommer du alltså INTE att erhålla avdrag i din preliminära självdeklaration.

Om du vill ha skatteavdraget och känner dig tillfreds med att vi skickar kontrolluppgift till dig och Skatteverket behöver du inte göra någonting.

Kontrolluppgifter kommer, om du inte undanber dig det, att skickas till dig per post, alternativt till din digitala brevlåda på KIVRA, om du har aktiverat en sådan.

Nyheter

Så här arbetar Sveriges Farmaceuter med klimatfrågan

2019-09-20 13:58

Sveriges Farmaceuter har den senaste månaden fått ett antal frågor kring hur vi ser på att delta ...

Ny FAQ-sida lanserad

2019-09-11 15:45

Sveriges Farmaceuters medlemsrådgivning får hundratals med frågor kring vilka regler som gäller i...

Nordiska farmaceuter möts i Stockholm

2019-08-29 09:55

Nordisk Farmaceutunion (NFU), som består av de nordiska fackförbunden på farmaciområdet, möts ida...