2019-04-11

Viktig information till farmaceuter på apotek

eHälsomyndigheten tar idag bort möjligheten för vårdnadshavare att titta på och beställa tonåringars läkemedel via apotekens e-handel. Syftet med förändringen är att följa Offentlighets- och sekretesslagen. Förändringen genomförs av myndigheten och är inget som apotekspersonalen kan påverka.

För tonåringar innebär förändringen ett ökat skydd för den personliga integriteten – en viktig förbättring. En tonåring som har e-legitimation har tillgång till sin egen information om aktuella recept. För att få beställa läkemedel via nätet måste man ha fyllt 18 år.

I sin information hänvisar eHälsomyndigheten vårdnadshavare till apoteken. För att lämna ut information om en tonårings läkemedel till en vårdnadshavare ska du som farmaceut göra en sekretessbedömning. Finns det anledning att befara att ett utlämnande skulle kunna medföra en risk att skada tonåringens integritet så ska informationen inte lämnas ut. Den bedömningen är bara din, och det är viktigt att du känner dig trygg i den. Du bör göra bedömningen innan du kontrollerar vilken information som finns i receptregistret, annars finns det stor risk att du avslöjar informationen även om du skulle välja att inte lämna ut den.
Om du känner osäkerhet i bedömningen, eller anser att informationen inte kan lämnas ut, ska du informera om att du kan inte lämna ut någon information. Du kan då hänvisa till att detta är ett beslut av eHälsomyndigheten och informera om att vårdnadshavaren kan begära ut information via registrator@ehalsomyndigheten.se. Myndigheten gör då en sekretessprövning, ett beslut som om det är negativt kan överklagas till domstol.

Blanketten för begäran att ta del av receptinformation finns att hitta på myndighetens hemsida Begäran - Ta del av receptinformation 13-17 år. Jag bifogar den även i detta mejl.

Med vänlig hälsning,

Ulf Janzon
Ordförande Sveriges Farmaceuter

Nyheter

Så här arbetar Sveriges Farmaceuter med klimatfrågan

2019-09-20 13:58

Sveriges Farmaceuter har den senaste månaden fått ett antal frågor kring hur vi ser på att delta ...

Ny FAQ-sida lanserad

2019-09-11 15:45

Sveriges Farmaceuters medlemsrådgivning får hundratals med frågor kring vilka regler som gäller i...

Nordiska farmaceuter möts i Stockholm

2019-08-29 09:55

Nordisk Farmaceutunion (NFU), som består av de nordiska fackförbunden på farmaciområdet, möts ida...