2019-02-11

Sveriges Farmaceuter: ”Ungas recept ska kunna skyddas, men på ett modernt sätt.”

E-hälsomyndigheten utarbetar just nu en rad åtgärder för att ungas recept ska ges ökat sekretesskydd. Sveriges Farmaceuter delar synen på att det är mycket viktigt att frågan får en lösning, men menar att nuvarande förslag inte är korrekt utformade.

Sveriges farmaceuter anser att E-hälsomyndighetens förslag att förhindra vårdnadshavares tillgång till sina tonåringars recept principiellt är rätt. Det är inte förenligt med offentlighets- och sekretesslagstiftningen och inte heller med tonåringars rätt till skydd av sin personliga integritet att låta vårdnadshavare ha total tillgång till sina tonåringars recept. 

– Däremot anser vi att det finns bättre sätt att lösa problemet än att stänga all tillgång för vårdnadshavare, säger Ulf Janzon, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

I stället förespråkar Sveriges Farmaceuter en lösning liknande den som redan används i Norge där förskrivaren i samråd med tonåringen låser information om känsliga läkemedel för andra än de själva.

– Att kräva pappersrecept är dels föråldrat, dels löser det löser inte grundproblemet, vilket vi förklarar i vår inlaga till E-hälsomyndigheten, säger Ulf Janzon.

Sveriges Farmaceuter föreslår att frågan utreds vidare innan beslutet träder i kraft och föreslår att Nationella läkemedelslistan / E-hälsomyndigheten överväger en lösning liknande den som finns i Norge.

Där kan den som skriver ut läkemedlen, i samråd med tonåringen, låsa information om känsliga läkemedel för andra än de själva. Det innebär att de läkemedel som inte bedöms som känsliga återfinns i läkemedelsregistret medan de som bedöms som känsliga inte syns, utan en tilläggskod som endast den utskrivande och tonåringen känner till. Dessutom innebär det att tonåringen kan visa sin läkemedelslista för vårdnadshavare där alla läkemedel, utom de som bedömts som känsliga, finns med.

Läs Sveriges Farmaceuters svar till E-hälsomyndigheten via denna länk.

Läs E-hälsomyndighetens juridiska utlåtande här.

Nyheter

Sommaröppettider i medlemsrådgivningen

2019-07-04 08:40

Sveriges Farmaceuters medlemsrådgivning kommer att vara bemannad under hela sommaren. Till och me...

Förbundsordförande Ulf Janzon i Almedalen

2019-07-02 15:28

Förbundsordförande Ulf Janzon reflekterar kring sina intryck i Almedalen: "Mycket av det som skri...

Sveriges Farmaceuter i Almedalen: vill få fler nyanlända apotekare i jobb

2019-07-02 08:36

Sveriges farmaceuter är drivande i ett mycket lyckat projekt, Senna, som syftar till att snabbare...