2019-09-20

Så här arbetar Sveriges Farmaceuter med klimatfrågan

Sveriges Farmaceuter har den senaste månaden fått ett antal frågor kring hur vi ser på att delta i en strejk för klimatet.

Klimatet och miljön finns med på förbundets agenda, vilket främst tar sig form genom förbundets olika samarbeten.

Genom akademikerfackens centralorganisation Saco verkar vi bland annat för en skatteväxling, där klimatet är en del i den större helheten och Saco har nyligen även haft möte med Fridays for future 

Även inom det internationella fackliga samarbetsorganet Union to Union har vi ett arbete som vi kallar för ”Just transition”. Du kan läsa mer om just transition bland annat här

Om själva strejkfrågan är det förbundets position att vi som facklig organisation inte kan kliva ut i strejker, om än av mycket behjärtansvärda skäl. Vi är bundna av fredsplikt när vi har gällande kollektivavtal för respektive bransch.

Innan vi strejkar – om de rättsliga förutsättningarna finns – måste vi dessutom ha en demokratisk process där medlemmar, via förbundets demokratiska processer, beslutar inriktning och omfattning.

Så sammanfattningsvis finns miljö- och klimatfrågan med på vår fackliga agenda, även om förbundet inte kan nyttja just strejkvapnet i frågan.

Nyheter

Sveriges Farmaceuters ställningstagande i frågan om minimilöner

2019-10-16 15:27

Europarlamentet har ålagt EU-kommissionen att lägga fram ett förslag om minimilöner, så att ” var...

Lokalförening bildad i Region Sörmland

2019-10-07 11:10

I fredags den 4 oktober, beslutade 13 medlemmar att bilda en lokalförening i Region Sörmland....

Tjänstepensionens dag 27 september

2019-09-27 09:14

Idag är det Tjänstepensionens dag. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att ha en...