2019-08-29

Nordiska farmaceuter möts i Stockholm

Nordisk Farmaceutunion (NFU), som består av de nordiska fackförbunden på farmaciområdet, möts idag och imorgon i Stockholm. Fokus ligger på hur näthandel och digital teknik kommer att påverka farmacin och arbetsmarknaden för farmaceuter i framtiden.

Fjorton deltagare från farmaceutiska fackförbund i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ses för att jämföra villkor och situation inom respektive land.

– Trots att vi är grannländer finns det skillnader som är väldigt givande att diskutera och studera. Högaktuellt just nu är att danska farmaceuter kan förlänga recept för ett antal kroniska sjukdomar, säger Ulf Janzon, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

NFU möts en gång per år och värdskapet roterar mellan länderna, i år är det Sveriges tur. Sveriges Farmaceuter har valt att fokusera årets tema på den digitala utvecklingens påverkan på farmacin och på arbetsmarknaden för farmaceuter. De två större arrangemangen är en framtidsspaning med e-hälsomyndigheten och ett besök på nätapoteket Apotea i Morgongåva. Till framtidsspaningen har förbundets medlemmar kunnat anmäla sig.

– Fler medlemmar anmälde sig än vad som fick plats. Jag tolkar det stora intresset som att vi är många som funderar över vad utvecklingen innebär för professionens roll och villkor, samt för hur farmacin i stort påverkas, säger Ulf Janzon.

Inom NFU finns även ett samarbetsavtal som reglerar hur fackligt stöd ska ges till farmaceuter som flyttar från hemlandet till något av de övriga nordiska länderna.

NFU besöker Apotea i Morgongåva

Nyheter

Sveriges Farmaceuters ställningstagande i frågan om minimilöner

2019-10-16 15:27

Europarlamentet har ålagt EU-kommissionen att lägga fram ett förslag om minimilöner, så att ” var...

Lokalförening bildad i Region Sörmland

2019-10-07 11:10

I fredags den 4 oktober, beslutade 13 medlemmar att bilda en lokalförening i Region Sörmland....

Tjänstepensionens dag 27 september

2019-09-27 09:14

Idag är det Tjänstepensionens dag. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att ha en...