2019-01-11

Nya listpriser hos Danske Bank från och med 14 januari

Från och med den 14 januari 2019 kommer Danske Bank att justera listpriser på bolån till följd av Riksbankens höjning i december. Detta påverkar medlemmar som har tecknat bolån hos Danske Bank. 

Räntan justeras på de flesta bindningstiderna och Danske Bank höjer räntorna på 3 månader, 2 år, 3 år och 6 år med mellan 5 och 30 punkter.
Som en följd av att bankens kunder visat intresse för att binda sina bolån på längre bindningstider har man beslutat att sänka räntan på 5 års bindningstid med 49 punkter och räntan på 10 års bindningstid med 25 punkter.

I Danske Banks erbjudande till våra medlemmar finns såväl 3-månadersräntan som 3-årsräntan. Dessa två påverkas men självklart kvarstår den rabatt som är avtalad sedan tidigare. Läs mer om erbjudandet här

Nytt listpris på löptider blir:
Bolån premium (3M): 2.24%
Fast lån 3 år: 1.90%

Ex på ny ränta inkl rabatt till medlemmar i förmånsnivå 1 och 2:
Bolån premium (3M): 1.54%
Fast bolån 3 år: 1.60%

Frågor hänvisas till Danske Bank: https://danskebank.se/privat/kundservice 

Nyheter

Sveriges Farmaceuter med i referensgrupp rörande LAS

2019-06-14 16:05

Martina Perzanowska, Sveriges Farmaceuters förhandlingschef, ingår i Sacos referensgrupp rörande ...

Kansliet stängt under nationaldagshelgen

2019-06-05 14:48

Sveriges Farmaceuters kansli har halvdag 5 juni med anledningen av nationaldagen 6 juni. Kansliet...

Sveriges Farmaceuter söker chefsfarmaceut med start omgående

2019-05-23 15:20

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och professionsförbund för apotekare och receptarier. Farmaceut...