2019-08-15

Hjälp oss göra förslaget till strategisk plan 2025 ännu bättre

Förbundsstyrelsen har i uppdrag att ta fram ett förslag till strategisk plan 2025 till extra fullmäktige i november i år. Den strategiska planen ska övergripande styra förbundets verksamhet de kommande åren. Tuulikki Lindmark, sektionsordförande för industrisektionen, har lett den grupp som tagit fram förslaget, och nu har du som medlem möjlighet att lämna synpunkter innan ett slutligt förslag läggs fram till fullmäktige.

Förslaget har fyra delar; en vision för Sveriges Farmaceuter, en kort förklaring vad en farmaceut är, vad Sveriges Farmaceuter är och självklart själva den strategiska planen. Planen är uppdelad i tre delar:

Professionsfrågor och påverkansarbete

Här samlas frågor om hur vi vill uppfattas av omvärlden och det arbete vi behöver göra för att flytta fram och tydliggöra apotekare och receptariers yrkesroller, nu och i framtiden.

Fackligt arbete

Här samlas frågor om de förutsättningar som krävs för att vi ska trivas och utvecklas på jobbet och fullt ut kunna bidra med vår kompetens. En viktig förutsättning är att vi blir fler som engagerar oss i arbetsmiljöfrågor på den egna arbetsplatsen.

Organisation

Här samlas frågor om hur vi kan utveckla vårt sätt att arbeta så att vi blir det självklara valet för apotekare, receptarier och farmacistuderande.

Nästa steg i arbetet är att välja ut de viktigaste aktiviteterna de närmaste åren eftersom vi inte har resurser att satsa på allt på en gång. Dessa kommer att samlas i en verksamhetsplan som mer direkt styr verksamheten. Här blir dina kommentarer en viktig del i det arbetet och vi kommer också att avsätta gott om tid för rundabordssamtal på vårt extra fullmäktige för att få en tydlig bild av vilka frågor som är viktigast i närtid.

Sveriges Farmaceuter - Strategi utkast 2019

Förslaget är endast en sida så det är förbundsstyrelsens förhoppning att du ska hitta en stund till genomläsning och att du sedan skickar dina kommentarer till tuulikki.lindmark@sverigesfarmaceuter.se senast den 9 september.

Tack för att du hjälper oss att göra förslaget till Strategisk plan 2025 bättre!

För förbundsstyrelsen,
Tuulikki Lindmark, ordförande industrisektionen och                                              Ulf Janzon, förbundsordförande

Nyheter

Så här arbetar Sveriges Farmaceuter med klimatfrågan

2019-09-20 13:58

Sveriges Farmaceuter har den senaste månaden fått ett antal frågor kring hur vi ser på att delta ...

Ny FAQ-sida lanserad

2019-09-11 15:45

Sveriges Farmaceuters medlemsrådgivning får hundratals med frågor kring vilka regler som gäller i...

Nordiska farmaceuter möts i Stockholm

2019-08-29 09:55

Nordisk Farmaceutunion (NFU), som består av de nordiska fackförbunden på farmaciområdet, möts ida...