2019-02-07

Förbundet vill motverka stuprörstänk med nytt pris

Sveriges Farmaceuter är en av sju fack- och professionsförbund som, tillsammans med tidningen Dagens medicin tar initiativ till ett till ett nytt pris för att belöna samarbete i vården. Årets brobyggare 2019 ska gå till den som samarbetar över gränserna och bekämpar stuprörstänk.

Enskilda personer, team, projekt och hela arbetsplatser kan nomineras och alla sorters hälso- och sjukvård kan komma ifråga – den som drivs i offentlig, privat eller ideell regi.

- I ett samhälle där vi lever längre, har allt högre krav på hälsa och får allt fler medicinska möljigheter är det viktigt att arbeta tillsammans för att åstadkomma bästa möjliga resultat, både sett ur ett patientperspektiv och ur ett skattebetalarperspektiv, säger Ulf Janzon, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

- Att uppmärksamma goda exempel kan bidra till att skynda på utvecklingen mot ett effektivare samarbete för patientens/medborgarens bästa. Därför är det självklart för Sveriges Farmaceuter ställa sig bakom priset "Årets Brobyggare" eftersom våra medlemmar är en viktig aktör som i samarbete med andra kan göra skillnad, säger Ulf Janzon.

De nominerade bidragen kommer att bedömas av en expertjury utifrån kriterier som interprofessionellt samarbete, personcentrering, innovation och prioriteringar.

Mer info och nomineringsformulär finns på www.dagensmedicin.se/vardarenan
Prisutdelning ska ske på Vårdarenan den 26 mars 2019.

De övriga fack- och professionsförbunden som deltar, utöver tidningen Dagens medicin, är:

  • Vårdförbundet
  • Dietisternas Riksförbund
  • Fysioterapeuterna
  • Sveriges Arbetsterapeuter
  • SRAT
  • Svensk Sjuksköterskeförening.
Nyheter

Till våra medlemmar som arbetar på apotek

2019-04-23 12:09

Goda nyheter! Den 11:e april kommenterade vi i ett tidigare utskick eHälsomyndighetens beslut att...

Viktig information till farmaceuter på apotek

2019-04-11 16:47

eHälsomyndigheten tar idag bort möjligheten för vårdnadshavare att titta på och beställa...

Påsktider i medlemsrådgivningen

2019-04-08 11:43

Under påskhelgen är det förändrade öppettider i medlemsrådgivningen.