2019-09-25

Årets farmaceut och Årets farmacistudent är utsedda

För att uppmärksamma farmaceuters viktiga arbete utser Sveriges Farmaceuter Årets Farmaceut på den internationella farmaceutdagen. Priset delas ut årligen och sedan 2015 utser förbundet även Årets Farmacistudent.

Årets Farmaceut 2019 är apotekare Gunilla Osswald. Gunilla är sedan 2014 VD på Life Science bolaget BioArctic AB som har Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom som sina huvudsakliga forskningsområden där målet är att utveckla nya och bättre läkemedel. Läs motiveringen här

Årets Farmacistudent 2019 är Sözdar Bakir. Sözdar Bakir har visat ett stort engagemang under studietiden, också för kommande studenter. Hon har utöver det egna bidraget inspirerat flera av sina studiekamrater till att engagera sig, både inom Farmacevtiska Studentkåren och Sveriges Farmaceuter. Läs motiveringen här

Priserna kommer att delas ut på en ceremoni den 17 oktober där årets pristagare också kommer att hålla en presentation. Vill du lyssna på föredraget, se inbjudan i vårt kalendarium. 

Nyheter

Sveriges Farmaceuters ställningstagande i frågan om minimilöner

2019-10-16 15:27

Europarlamentet har ålagt EU-kommissionen att lägga fram ett förslag om minimilöner, så att ” var...

Lokalförening bildad i Region Sörmland

2019-10-07 11:10

I fredags den 4 oktober, beslutade 13 medlemmar att bilda en lokalförening i Region Sörmland....

Tjänstepensionens dag 27 september

2019-09-27 09:14

Idag är det Tjänstepensionens dag. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att ha en...