13 november 2019, 08:36

Sveriges Farmaceuter vill se en ökad satsning på medicinsk forskning och hälsodata

Forskning och utbildning är avgörande för att Sverige ska vara ett hållbart samhälle med ett konkurrenskraftigt näringsliv och en trygg välfärd. Sveriges Farmaceuter är därför en del av Forska!Sverige, en politiskt oberoende och icke vinstdrivande stiftelse som arbetar för att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i, eller flytta till Sverige samt att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till gagn.

Under hösten presenterar regeringen sin forskningsproposition där man ger sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett flerårigt perspektiv och bland annat presenterar hur mycket ekonomiskt stöd som skall avsättas till forskning. Som ett led i påverkansarbetet inför forskningspropositionen, publicerar Forska!Sverige idag en gemensam debattartikel som Sveriges Farmaceuter har undertecknat. 

- Det finns en bred enighet om vikten av forskning, och för Sveriges Farmaceuter är det särskilt viktigt med ekonomiskt stöd till medicinsk forskning och hälsodata. Detta är något som är relevant för alla förbundets sektioner, inte minst industrisektionen, säger Ulf Janzon, förbundsordförande för Sveriges Farmaceuter.

De flesta anser att bra läkemedel och en god hälsa är viktiga frågor men politiskt sett är det komplicerat att närma sig frågan kring statliga satsningar på medicinsk forskning och utveckling.

- Vi tror att vi tillsammans med andra organisationer kan påverka, därför är det viktigt för oss att vara en del av Forska!Sverige och även underteckna debattartikeln, säger Ulf Janzon.

Debattartikeln finns att läsa i sin helhet här

Nyheter

25 november 2019, 17:40

Sveriges Farmaceuter söker främjandemedel - för tredje gången

Idag, den 25 november lämnar Sveriges Farmaceuter genom projektledare Sara Antar, in en ny ansöka...

23 november 2019, 15:45

Extra fullmäktige avslutat

På lördagen avslutades förbundets extra fullmäktige. Där beslutades bland annat en ny vision och ...

22 november 2019, 14:00

Extra fullmäktige är igång

Nu har extra fullmäktige dragit igång. Idag och imorgon samlas förbundet till ett extra...