2018-06-06

Saco: "Vi tar ansvar för svensk arbetsmarknad"

Under gårdagen presenterade Saco tillsammans med flera paraplyorganisationer från arbetsgivar- och arbetstagarsidan det partsförslag som ska hålla den svenska modellen stark, trots förslag om begränsad strejkrätt.

Här är Göran Arrius, ordförande för Saco, brev om partsförslaget:

"Hej,

Idag den 5 juni ställer jag mig bakom ett partsförslag om konflikträtten på en gemensam presskonferens som pågår just nu med övriga parter. Jag kommer att lyfta hur akademikerorganisationerna stått upp för den svenska modellen i debatten under hela våren.

Saco och Sacoförbunden har under våren varit mycket engagerade i frågan om att stoppa Stridsåtgärdsutredningens förslag om att inskränka strejkrätten. Jag har känt ett starkt stöd i frågan från alla Sacoförbund, vilket har underlättat för oss att agera aktivt och tydligt.

Saco har fört en löpande dialog med alla relevanta aktörer under hela processen. Målet har varit att strejkrätten inte ska begränsas mer än nödvändigt, att säkra Sacoförbundens fortsatta möjligheter att ta tillvara akademikernas intresse på arbetsmarknaden fullt ut och att föreningsfriheten ska respekteras.

Vi kan nu glädjas åt att vårt arbete har gett resultat och att parterna kommit fram till ett gemensamt förslag som Saco styrelse enhälligt stödjer.

Förslaget, som godkändes på ett extra styrelsemöte idag, innebär tydligare spelregler på arbetsmarknaden, men förändrar inte i grunden maktbalansen. Det innebär att den ordning som idag råder på framför allt tjänstemannasidan, är intakt.

Det kommer fortsättningsvis vara möjligt för förbunden i Saco att träffa kollektivavtal och att tillvarata sina medlemmars intressen fullt ut. Vi kan fortsätta att förbättra arbetsvillkoren för akademiker ute på arbetsplatserna.

Nu när parterna tagit ansvar och hittat en lösning ser vi inget behov av att utredningens förslag läggs fram, vilket vi kommer att fortsätta att framföra till regeringen.

Göran Arrius
Ordförande Saco"

Läs Sacos pressmeddelande här

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Nyheter

Välkommet att rådgivning på apotek regleras

2018-06-08

Igår röstade riksdagen igenom regeringens apoteksproposition. Sveriges Farmaceuter välkomnar...

Saco: "Vi tar ansvar för svensk arbetsmarknad"

2018-06-06

Under gårdagen presenterade Saco tillsammans med flera paraplyorganisationer från arbetsgivar- oc...

Hur vet du det?

2018-04-13

Sveriges Farmaceuter är en del av ett 70-tal organisationer som vill öka kunskapen om vad vetensk...