2018-12-21

Nu kan DU påverka framtiden för Sveriges Farmaceuter

I onsdags, den 19 december, hade vi i den nya styrelsen vårt första styrelsemöte. Det blev en heldag fylld med livliga diskussioner om framtiden. Vi bestämde oss för att rivstarta vårt arbete med en ny vision för förbundet: Var vill vi vara 2025?

En arbetsgrupp med Lisa Ekstrand, Inger Näsman, Anna Montgomery, Ava Joher och jag fick i uppdrag att ta fram ett utkast till mitten av februari.

En vision kan vara så mycket. Det kan vara de viktigaste frågorna för oss medlemmar; bra efterutbildning, rimlig arbetstid, etc. Det kan vara omvärldens syn på vad en farmaceut är och gör, läkemedelsexpert, hälsocoach, etc.

Det kan också vara tankar kring vårt förhållningssätt till läkemedel; är det vår roll främst att lyfta fram nytta med läkemedel för en bättre hälsa, eller främst att varna för de risker som användning av läkemedel för med sig – hur ska balansen se ut?

En vision kan också vara kring den framtida utvecklingen, och nya krav på farmaceut­rollen (vad vill vi…)? En utveckling som gör personcentrerad läkemedelsbehandling möjlig, där vi kommer kunna följa behandlingsresultatet för varje enskild patient och kanske betala för resultat istället för att som idag betala för behandling. En utveckling med e-hälsa och nya distributionsvägar. Framtiden kommer att ställa än högre krav på att läkemedel används på bästa möjliga sätt; för patientens skull men också för att allt mer skräddarsydda läkemedel inte kommer att vara billiga.

Visst kommer vi att kunna ta fram ett utkast, men vi är fem personer. Tänk om alla vi drygt 7 000 som är medlemmar i Sveriges Farmaceuter skulle ägna en stund under helgerna till att fundera på vad som är viktigast att ha med i visionen… Kanske prata med familj och vänner och få deras syn… För att sedan skriva några rader och skicka till mig, ulf.janzon@sverigesfarmaceuter.se 

Det kan vara rubriker på viktiga områden, ett glöm inte… Det behöver absolut inte vara genomarbetat, det behöver inte ens vara klokt. Men tillsammans blir alla tankar och synpunkter ett underlag som gör det lättare för oss att välja det som är viktigt för många medlemmar, inte bara det som är viktigt för oss!

Demokrati är för mig något stort och fint, att ge alla möjlighet att framföra sina synpunkter och att sedan forma framtiden med utgångspunkt i det som många tycker är viktigt. Jag hoppas du delar den uppfattningen och att du också därför vill avsätta en stund för att fundera på framtiden och dela med dig av vad som är viktigt för dig. Det är min ambition att använda möjligheten att fråga alla medlemmar så ofta det bara går. Det är ett stort förtroende att få vara förbundsordförande, men också ett stort ansvar att inte driva egna frågor utan att driva våra gemensamma frågor. Därför behöver jag din hjälp!

Jag vill avsluta med att tacka för förtroendet att få leda Sveriges Farmaceuter under de kommande två åren och önska ett Gott Nytt År!

Ulf Janzon, ordförande Sveriges Farmaceuter

Nyheter

Sveriges Farmaceuter med i referensgrupp rörande LAS

2019-06-14 16:05

Martina Perzanowska, Sveriges Farmaceuters förhandlingschef, ingår i Sacos referensgrupp rörande ...

Kansliet stängt under nationaldagshelgen

2019-06-05 14:48

Sveriges Farmaceuters kansli har halvdag 5 juni med anledningen av nationaldagen 6 juni. Kansliet...

Sveriges Farmaceuter söker chefsfarmaceut med start omgående

2019-05-23 15:20

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och professionsförbund för apotekare och receptarier. Farmaceut...