2018-10-22

Kommentarer med anledning av SVT:s inslag rörande rasism mot apoteksanställda

Flera apotekskedjor uppfattar att rasism mot apoteksanställda, däribland apotekare och receptarier, ökar, enligt ett reportage i SVT som sändes i lördags. Sveriges Farmaceuter anser att det är väldigt bra att kedjorna agerar.

I reportaget framkom att bland annat att Apotek Hjärtat polisanmält 15 kränkningar mot sin personal. Även Apotek Kronan säger i reportaget att man kommer att börja polisanmäla rasistiska kränkningar, efter uppfattat ökad frekvens. I reportaget får även Sveriges Farmaceuter ge sin syn.

– Vi tycker att det är jättebra att apotekskedjorna tar detta på allvar. Genom att de polisanmäler och undersöker förekomsten av trakasserier från kunder blir frågan synlig och kan motverkas, säger Kristina Billberg, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Sveriges Farmaceuter har inte någon egen statistik över förekomsten av trakasserier från kunder. Vid samtal med de större kedjornas huvudskyddsombud framkommer att rasism från patienter förekommer, det finns dock i nuläget ingen statistik, då problemet uppfattas vara nytt.

Förbundet uppmanar den medlem som blir utsatt för en kränkning att i första hand kontakta sin chef, samt gärna även sitt skyddsombud, så att frågan blir synliggjord och hanterad.

– Apotekare och receptarie är legitimationsyrken. Om du jobbar som det på apotek, har du en legitimation och kompetens för jobbet. Det är utifrån sin kompetens som våra medlemmar ska bemötas, inte något annat, säger Kristina Billberg.

Sveriges Farmaceuter bevakar arbetsmiljön på apotek. I februari förra året publicerade förbundet den senaste arbetsmiljörapporten. I rapporten framkommer tydligt att arbetsmiljön på många apotek är ansträngd.

  • 73 procent av respondenterna svarade att arbetsbelastningen är hög och 68 procent att de upplevde stress i mycket eller ganska hög utsträckning.
  • Ensamarbete förekommer utan att någon riskanalys gjorts, vilket krävs i lagstiftningen. Risk för rån och tillgrepp av narkotikaklassade preparat gör att många känner rädsla och oro.
  • Av dem som var anställda även före omregleringen uppger 70 procent att arbetsbelastningen blivit högre.

Frågan om trakasserier från kunder ställdes inte i senaste undersökningen. Utformningen av kommande arbetsmiljöundersökning är ännu inte fastställd.

 – När denna fråga nu kommit upp på dagordningen måste vi så klart ta en dialog med våra skyddsombud och vår apotekssektion för att se hur vi ska hantera den, säger Kristina Billberg.

Känner du som medlem att du blir utsatt för trakasserier och upplever att frågan inte blir hanterad, är du välkommen att kontakta förbundets medlemsrådgivning, eller den lokala Akademikerföreningen på den apotekskedja det gäller.

Nyheter

Viktig information till farmaceuter på apotek

2019-04-11 16:47

eHälsomyndigheten tar idag bort möjligheten för vårdnadshavare att titta på och beställa...

Påsktider i medlemsrådgivningen

2019-04-08 11:43

Under påskhelgen är det förändrade öppettider i medlemsrådgivningen.

Ny "Min sida" lanserad

2019-03-20 11:17

Under några veckor har "Min sida" varit stängd på grund att Sveriges Farmaceuter har bytt...