Hur vet du det? – Sveriges Farmaceuter

2018-04-13

Hur vet du det?

Sveriges Farmaceuter är en del av ett 70-tal organisationer som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Bland oss finns även företrädare för universitet, föreningar, företag och myndigheter.

Med frågan "Hur vet du det?" kan vi tillsammans ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i politiken, i samhällsdebatten och i samtal oss människor emellan.

Målet med vårt deltagande i kampanjen är att:

Vetenskap ska få mer utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.

Kampanjen samordnas av Vetenskap & Allmänhet, läs mer om kampanjen här

Nyheter

Nu blir det billigare att vara medlem!

2018-07-06

Från den 1 juli 2018 får du som är medlem i ett fackförbund skatteavdrag för en del av din...

Nytt samverkansavtal för Region Östergötland

2018-07-04

Ett nytt samverkansavtal är tecknat mellan Region Östergötland och Saco m.fl. Sveriges Farmaceute...

Säkrare inloggning med BankID

2018-06-20

Nu blir det säkrare att logga in på Sverigesfarmaceuter.se, då BankID införts som inloggningsalte...