2018-04-13

Hur vet du det?

Sveriges Farmaceuter är en del av ett 70-tal organisationer som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Bland oss finns även företrädare för universitet, föreningar, företag och myndigheter.

Med frågan "Hur vet du det?" kan vi tillsammans ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i politiken, i samhällsdebatten och i samtal oss människor emellan.

Målet med vårt deltagande i kampanjen är att:

Vetenskap ska få mer utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.

Kampanjen samordnas av Vetenskap & Allmänhet, läs mer om kampanjen här

Nyheter

Vill du inte ha skattereduktion för din medlemsavgift?

2019-01-15

Förra regeringen beslutade att de som betalar över 400 kronor i fackförbundsavgift per år har rät...

Nya listpriser hos Danske Bank från och med 14 januari

2019-01-11

Från och med den 14 januari 2019 kommer Danske Bank att justera listpriser på bolån till följd av...

Nu kan DU påverka framtiden för Sveriges Farmaceuter

2018-12-21

I onsdags, den 19 december, hade vi i den nya styrelsen vårt första styrelsemöte. Det blev en...