2018-04-13

Hur vet du det?

Sveriges Farmaceuter är en del av ett 70-tal organisationer som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Bland oss finns även företrädare för universitet, föreningar, företag och myndigheter.

Med frågan "Hur vet du det?" kan vi tillsammans ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i politiken, i samhällsdebatten och i samtal oss människor emellan.

Målet med vårt deltagande i kampanjen är att:

Vetenskap ska få mer utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.

Kampanjen samordnas av Vetenskap & Allmänhet, läs mer om kampanjen här

Nyheter

Välkommet att rådgivning på apotek regleras

2018-06-08

Igår röstade riksdagen igenom regeringens apoteksproposition. Sveriges Farmaceuter välkomnar...

Saco: "Vi tar ansvar för svensk arbetsmarknad"

2018-06-06

Under gårdagen presenterade Saco tillsammans med flera paraplyorganisationer från arbetsgivar- oc...

Hur vet du det?

2018-04-13

Sveriges Farmaceuter är en del av ett 70-tal organisationer som vill öka kunskapen om vad vetensk...