2018-04-13

Hur vet du det?

Sveriges Farmaceuter är en del av ett 70-tal organisationer som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Bland oss finns även företrädare för universitet, föreningar, företag och myndigheter.

Med frågan "Hur vet du det?" kan vi tillsammans ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i politiken, i samhällsdebatten och i samtal oss människor emellan.

Målet med vårt deltagande i kampanjen är att:

Vetenskap ska få mer utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.

Kampanjen samordnas av Vetenskap & Allmänhet, läs mer om kampanjen här

Nyheter

Kommentarer med anledning av SVT:s inslag rörande rasism mot apoteksanställda

2018-10-22

Flera apotekskedjor uppfattar att rasism mot apoteksanställda, däribland apotekare och receptarie...

Valberedningens förslag klart

2018-10-03

Efter långt och träget arbete har nu valberedningen jobbat fram ett förslag till ny styrelse och...

Årets Farmaceut och Årets Farmacistudent är utsedda!

2018-09-25

Idag den 25/9 hyllar vi Sveriges alla farmaceuter genom Internationella Farmaceutdagen . ...