2018-03-26

Årsmöte genomfört inom Hjärtat

Torsdagen 15 mars genomförde Akademikerföreningen inom Hjärtat sitt årsmöte. Årsmötet genomfördes i Göteborg, medlemmar hade även möjlighet att närvara via telefonkonferens.

Årsmötet beslutade om en namnändring från nuvarande Akademikerföreningen Cura-Hjärtat till att bara heta Akademikerföreningen Hjärtat. Vidare diskuterades det nya arbetstidsavtal som slöts i våras samt behov av underlag inför kommande förhandlingar på regionnivå. Karin Gummesson valdes in i styrelsen som regionombud. Shahin Ghafari omvaldes som ordförande. Mandatperioden för ledamöter ändrades till tre år.

En medlem deltog i mötet, utöver redan engagerade.

– Vi finns här för er medlemmar. Har ni några ärenden som rör scheman, lönerevision eller andra villkorsfrågor. Kontakta oss, säger Shahin Ghafari, ordförande för akademikerföreningen inom Apotek Hjärtat.

Rörande arbetsmiljö får du gärna kontakta huvudskyddsombudet Emma Lager på emma.lager@apotekhjartat.se om du inte känner till vilket som är ditt närmaste skyddsombud.

Tycker du att du ser för lite av Sveriges Farmaceuter på din arbetsplats, kontakta gärna styrelsen så att ni kan inleda en diskussion kring hur ni kan få ökad närvaro i de, för er viktiga frågorna.
Mejla till: shahin.ghafari@apotekhjartat.se rörande villkors- och avtalsfrågor, eller emma.lager@apotekhjartat.se rörande arbetsmiljöfrågor.

Vem ansvarar för min region?

Här hittar du kontaktuppgifter till Akademikerföreningen hjärtats styrelse och regionombud

Nyheter

Ledig tjänst som senior ombudsman på Sveriges Farmaceuter

2018-09-19

Har du har ett genuint intresse av att arbeta med förhandling? Vill du arbeta medlemscentrerat oc...

Stora skillnader mellan engagemang i fullmäktige

2018-09-18

Det är stora skillnader i medlemmarnas engagemang i fackförbundens högsta beslutade organ,...

Förtydligade av kontaktuppgifter till Sveriges Farmaceuter

2018-09-12

För Sveriges Farmaceuter är det viktigt att dina frågor till oss hamnar rätt.  Via vår hemsida nå...