2018-09-25

Årets Farmaceut och Årets Farmacistudent är utsedda!

Idag den 25/9 hyllar vi Sveriges alla farmaceuter genom Internationella Farmaceutdagen
Initiativet till Internationella Farmaceutdagen (World Pharmacists Day) togs av den internationella farmaceutfederationen (FIP) och arrangeras sedan 2010 varje 25 september. Syftet med dagen är att lyfta fram värdet av farmaceuters profession och betydelse för människors hälsa internationellt.

Den farmaceutiska vetenskapen har den senaste tiden bland annat kunnat bidra med att:

  • Malariavaccin kan ges i ett pilotprojekt kan i Ghana, Kenya och Malawi. Med start nästa år räknar FN:s världshälsoorganisation WHO med att 360 000 barn kunna bli vaccinerade per år i ett treårigt försöksprojekt. Läs mer här.
  • 5000 Hepatit-C patienter i Sverige i år kan behandlas med nya hepatit-läkemedel vilka ger patienterna en 98 procentig chans att bli friska. (Siffran är en prognos från Socialstyrelsen.) De nya medicinerna kommer på sikt att minska behovet av levertransplantationer. Även kostnaderna för följdsjukdomar av Hepatit-C, lär sannolikt minska som en följd.

De yrkesgrupper som står i centrum för tillverkning och distribution av de läkemedel som har gett ovanstående resultat är apotekare och receptarier – med ett gemensamt namn kallas de farmaceuter. Farmaceuter är specialiserade på läkemedlens verkan, ofta ned på cell- och molekylnivå.

Vi lever allt längre, tack vare god vård, men centralt är också alla de nya läkemedel som ger fler äldre bättre levnadskvalité, än de hade haft utan. Ibland är det medicinerna som direkt möjliggör att fler av oss kan bli äldre.

Årets Farmaceut och Årets Farmacistudent

På bild: till vänster Årets Farmaceut, Anna Montgomery och till höger Årets Farmacistudent, Elin Svedin

För att uppmärksamma denna dag utnämner Sveriges Farmaceuter årligen Årets Farmaceut, samt Årets Farmacistudent.

Årets Farmaceut är i år den disputerade apotekaren Anna Montgomery. Idag verksam på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och som tidigare bland annat varit sekreterare i den statliga nya Apoteksutredningen. Läs nomineringen här.

Årets Farmacistudent är i år Uppsala- och apotekarstudenten Elin Svedin. Läs nomineringen här.

Priserna kommer att delas ut i en ceremoni den 11 oktober. Läs mer och vid intresse, anmäl dig här.

Nyheter

Sveriges Farmaceuter: ”Ungas recept ska kunna skyddas, men på ett modernt sätt.”

2019-02-11

E-hälsomyndigheten utarbetar just nu en rad åtgärder för att ungas recept ska ges ökat...

Förbundet vill motverka stuprörstänk med nytt pris

2019-02-07

Sveriges Farmaceuter är en av sju fack- och professionsförbund som, tillsammans med tidningen...

Sveriges Farmaceuter får medel för att fortsätta med SENNA-projektet 2019

2019-01-29

Sveriges Farmaceuter har, tillsammans med Sveriges apoteksförening, LIF, Almega Tjänsteförbunden...