2017-07-05

Uppskattat seminarium i Almedalen

Under onsdagens seminarium i Almedalen samlade Sveriges Farmaceuter en panel för att diskutera problemen från vår arbetsmiljörapport. Utgångspunkten för seminariet var en enkät från förbundet om arbetsmiljön på apotek som besvarades  av 1300 medlemmar. Svaren i enkäten visar på oro och rädsla inför patientsäkerhet och en stressig arbetsmiljö. Samtliga deltagare i panelen har anledning att ta problemen från rapporten på allvar. Ett fyrtiotal kom till seminariet för att höra den kompetenta panelen diskutera.

Seminariet inleddes av ordförande Kristina Billberg med en presentation av problemet och hon betonade de viktigaste resultaten av arbetsmiljöenkäten. Hon berättade om den viktiga roll som farmaceuter på apoteken spelar i vårdkedjan och deras unika kompetens som kan hjälpa patienter att få rätt läkemedel och rådgivning kring läkemedlen.

Panelen bestod av Agneta Karlsson, statssekreterare; Anders Karlsson, arbetsmiljöexpert Almega; Gunilla Hult Backlund, GD, IVO; Paula Liukkonen, Ek dr Hälsoekonom, Stockholms universitet; Andreas Rosenlund, informationsdirektör, Kronans Apotek samt Eva Fernvall, Chef för Public Affairs, Apoteket AB. Moderator var journalisten Anders Palmgren. Engagemanget var mycket starkt och diskussionen var livfull.

Från att handla om arbetsmiljö och känd stress som undersökningen belyser, kom diskussionen också in på frågor om lönsamhet och apoteksutredningen.

Paula Liukkonen hade i sitt första inlägg starkt fokus på hur den ekonomiska verkligheten i apoteksföretagen påverkar synen på arbetsmiljö. Är vinst eller hållbar organisation viktigast? Representanterna för apoteksföretag, Andreas Rosenlund och Eva Fernvall betonade vikten av att skapa en god arbetsmiljö och att arbeta med kvalitetsfrågor. De menade också att undersökningen visar en överdriven bild. Paula Liukkonen menade tvärtom att det finns mycket att hämta i den när det gäller arbetsmiljöfrågor.

Agneta Karlsson betonade hur viktiga farmaceuter är i vårdkedjan och att apoteksmarknaden är en oerhört komplex marknad. På en direkt fråga om det var självklart att en farmaceut alltid ska expediera recept hänvisade hon till apoteksmarknadsutredningen. Men tråden togs upp av Kristina Billberg som hänvisade till sin erfarenhet som apotekare och att det självklart ska vara en legitimerad farmaceut som expedierar och ger råd kring receptbelagda läkemedel.

För att trappa upp diskussionen ett snäpp till visade Kristina Billberg uppgifter från en färsk enkät bland examenstudenter på alla lärosäten som utbildar apotekare och receptarier. Den visar att av alla som svarat på enkäten var det bara 18% av apotekarstudenterna som kunde tänka sig att arbeta på apotek. 

Här kan du ta del av Sveriges Farmaceuters arbetsmiljörapport som låg till grund för seminariet: 
SFA Arbetsmiljörapport 1.9.pdf

Nyheter

Kollektivavtalets dag 17 mars

2018-03-17

Sveriges Farmaceuter i livesändning med Akademikernas erkända a-kassa

2018-03-09

I tisdags deltog Sveriges Farmaceuter i en Instagramlivesändning med Akademikernas erkända a-kass...

Röda kuvertet på ingång

2018-03-06

Röda kuvertet är på ingång. Kuvertet når i år över 1,9 miljoner privatanställda tjänstemän med...