2017-08-15

Remissvar på Apoteksmarknadsutredningen

Sveriges Farmaceuter lämnade i juli in remissvaret på betänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, den så kallade Apoteksmarknadsutredningen. Förbundet har deltagit i en referensgrupp genom ordförande Kristina Billberg.

Utredningen redovisar väldigt många förslag. Flera av de är konkreta och syftar till att förbättra situationen på marknaden. I utredningen har vårt fokus legat på två huvudförslag:

-          Endast farmaceuter får expediera läkemedel på recept och lämna rådgivning och information. Detta har vi tillstyrkt med motiveringen att ”Det är farmaceuten som med sin legitimation ansvarar för receptexpeditionen. Då måste farmaceuten ha förutsättningarna för att utöva detta ansvar.

-          Förslag om en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster. Detta har vi tillstyrkt och tryckt på att dessa i sådana fall måste ske i samklang med övriga vårdprofessioner.

Se hela remissvaret här!

Nyheter

Sveriges Farmaceuter med i referensgrupp rörande LAS

2019-06-14 16:05

Martina Perzanowska, Sveriges Farmaceuters förhandlingschef, ingår i Sacos referensgrupp rörande ...

Kansliet stängt under nationaldagshelgen

2019-06-05 14:48

Sveriges Farmaceuters kansli har halvdag 5 juni med anledningen av nationaldagen 6 juni. Kansliet...

Sveriges Farmaceuter söker chefsfarmaceut med start omgående

2019-05-23 15:20

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och professionsförbund för apotekare och receptarier. Farmaceut...