2017-10-25

Orimligt stressigt på jobbet – så åtgärdar du det

Den 25 oktober är Skyddsombudens dag. Det senaste året har skyddsombud och medlemmar på olika apotek i riket slagit larm om arbetsmiljön på apoteken.

Lagen ger dig rätt att utse skyddsombud på arbetsplatsen. Nyttja den möjligheten! Exempelvis slog Lisa Ekstrand, huvudskyddsombud på Apoteket AB, larm tidigare i år, vilket ledde till en inspektion av arbetsmiljöverket.

Läs mer på Svensk Farmacis hemsida

– Det svenska systemet med skyddsombud är ett smart system. De är oftast de som jobbar i verksamheten är de som är bäst att bedöma de avvägningar som krävs för att få en god arbetsmiljö. Dessutom är systemet kostnadseffektivt. Det utgår från de människor som redan finns i arbetsmiljön, säger Lena Jäger, ombudsman och arbetsmiljöexpert på Sveriges Farmaceuter.

Systemet innebär att det fortfarande är arbetsgivaren som har det juridiska ansvaret för arbetsmiljön och ska samverka med skyddsombud och medarbetare på arbetsplatsen. Skyddsombudets uppgift är att vara sakkunnig och ett stöd åt chefen i arbetsmiljöfrågor. Men skyddsombudet har också vissa befogenheter att ingripa om arbetsmiljön är uppenbart skadlig.

Vill du få stöd i att förbättra din arbetsmiljö på din arbetsplats, ta kontakt med Sveriges Farmaceuters Lena Jäger eller Martin Götherström. Ring till Lena på 0709399910, eller Martin på 0709399902. Mejl går också bra: förnamn.efternamn@sverigesfarmaceuter

Ditt fackliga medlemskap ger dig både makt och verktyg att förändra.

Är du inte medlem i Sveriges Farmaceuter – Fackförbundet för receptarier och apotekare? Bli det!

#farmaceut #skyddsombud 

Nyheter

Välkommet att rådgivning på apotek regleras

2018-06-08

Igår röstade riksdagen igenom regeringens apoteksproposition. Sveriges Farmaceuter välkomnar...

Saco: "Vi tar ansvar för svensk arbetsmarknad"

2018-06-06

Under gårdagen presenterade Saco tillsammans med flera paraplyorganisationer från arbetsgivar- oc...

Hur vet du det?

2018-04-13

Sveriges Farmaceuter är en del av ett 70-tal organisationer som vill öka kunskapen om vad vetensk...