2017-10-13

Lobbying från Sveriges Farmaceuter ger resultat för nyanlända

Efter lobbying från Sveriges Farmaceuter har Socialstyrelsen beslutat att nya kunskapsprovets två första provtillfällen inte behöver räknas in i det totala antalet gånger man försökt klara provet. Fem av 20 skrivande klarade provet för apotekare med utländsk examen i september, och de båda som tog receptarie-provet klarade ribban.

Det nya kunskapsprovet för personer med utländsk apotekarexamen genomfördes för första gången i april i år. Bara sex personer klarade provet för apotekare och ingen provet för receptarier, och en debatt utbröt om provets svårighetsgrad.

I september hölls proven för andra gången i Uppsala universitets regi. Betydligt färre gick upp denna gång, 20 på apotekarprovet och bara två på receptarieprovet.

En annan nyhet med bäring på de nyanlända farmaceuterna är att Socialstyrelsen, efter påtryckningar från Sveriges Farmaceuter, beslutat att de två första provtillfällena enligt den nya ordningen inte behöver räknas in i det totala antalet gånger man försökt klara provet.

Har man alltså fått underkänt på det teoretiska provet i april och/eller september har man fortfarande tre försök på sig att klara teoretiska provet framöver.

Även tiden, de 24 månader som varje deltagare har på sig att klara provet, nollställs och börjar räknas från nästa tillfälle en deltagare skriver provet.

Läs hela artikeln och kommentarer från projektledare för SENNA, Bernt Jakobson samt från andre vice ordförande i Sveriges Farmaceuter, Claes Jagensjö Här (Länk till Svensk Farmaci)

Nyheter

Sveriges Farmaceuter med i referensgrupp rörande LAS

2019-06-14 16:05

Martina Perzanowska, Sveriges Farmaceuters förhandlingschef, ingår i Sacos referensgrupp rörande ...

Kansliet stängt under nationaldagshelgen

2019-06-05 14:48

Sveriges Farmaceuters kansli har halvdag 5 juni med anledningen av nationaldagen 6 juni. Kansliet...

Sveriges Farmaceuter söker chefsfarmaceut med start omgående

2019-05-23 15:20

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och professionsförbund för apotekare och receptarier. Farmaceut...